czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Fizjoterapia

Nazwa przedmiotu

Balneoklimatologia
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty Kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Kochański, starszy wykładowca

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Kochański, starszy wykładowca,
dr R. Szafraniec, adiunkt

Cel przedmiotu

C1. Znajomość regionów i podregionów bioklimatycznych w Polsce

C2. Znajomość oddziaływania bioklimatu w procesie terapeutycznym

C3. Umiejętność wykonywania podstawowych zabiegów balneologicznych

Opis przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi oddziaływanie klimatu w procesie terapeutycznym z uwzględnienie podziału stref klimatycznych w Polsce. Student opanowuje informacje dotyczące wykorzystania naturalnych tworzyw leczniczych (wody, peloidy, gazy) i klimatu procesie profilaktycznym i terapeutycznym. W trakcie zajęć student nabywa umiejętność wykonania zabiegów z wykorzystaniem bodźców klimatycznych i naturalnych tworzyw leczniczych.