czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Medycyna fizykalna
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty Kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PSPORT_13_I_S_01 - Anatomia ,
KFIZ_12_I_S_04 - Fizykoterapia

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr E. Jackowska, asystent

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr E. Boerner, starszy wykładowca,
dr A. Demidaś, adiunkt,
mgr E. Jackowska, asystent,
dr A. Pisula-Lewandowska, adiunkt,
dr B. Ratajczak, adiunkt

Cel przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie się z szerszą gamą zabiegów fizykalnych stosowanych w fizykoterapii. Poznanie podstaw fizycznych i oddziaływania tych bodźców na organizm człowieka.

Opis przedmiotu

Przedmiot ma charakter zajęć praktycznych. Studenci poznają podstawy fizyczne niektórych prądów, oraz innych bodźców fizykalnych wykozystywanych w fizykoterapii.

W trakcie zajęć w sposób praktyczny wykonywane są zabiegi na aparatach do fizykoterapii, oraz poznajemy nowe urządzenia przystosowane do zabiegów fizykalnych.