czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Zawód fizjoterapeuty na tle obciążeń psychofizycznych i ergonomii pracy
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty do wyboru (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PSPORT_13_I_S_01 - Anatomia ,
FIZ_17_V_002 - Biologia medyczna

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Hanuszkiewicz, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Hanuszkiewicz, adiunkt

Cel przedmiotu

C1  – Zapoznanie studentów z obciążeniami psycho-fizycznymi w pracy fizjoterapeuty

C2  – Ukazanie studentom możliwości zastosowań zaawansowanych form ergonomii pracy w zawodzie fizjoterapeuty

C3 – Ukształtowanie u studentów nawyków prawidłowego przygotowania się do pracy w zawodzie fizjoterpeuty

Opis przedmiotu

Wprowadzenie w problematykę przedmiotu pozwala na zapoznanie się ze specyfiką pracy w zawodzie fizjoterapeuty. Charakterystyka przeciążeń psychicznych w zawodzie fizjoterapeuty oraz skutecznej sfery kontaktu i współpracy z pacjentami pozwala na podniesienie kompetencji zawodowych studentów. Ponadto przedstawienie strategii ergonomicznej pracy z pacjentem pozwala na zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.