czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Wprowadzenie do technik relaksacyjnych
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty do wyboru (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr K. Boroń-Krupińska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Boroń-Krupińska, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z biologicznymi i psychologicznymi aspektami relaksacji oraz z różnymi technikami i metodami relaksacji.

Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu  umożliwione jest nabycie wiedzy z zakresu zjawiska stresu i relaksacji.Studenci mają możliwość poznania historii i zasad zastosowania różnych technik i metod relaksacji, m.in. treningu autogennego wg Schultza, progresywnej relaksacji mięśni wg Jacobsona, treningu Wintreberta, treningu z wykorzystaniem wizualizacji cy relaksacyjnych ćwiczeń oddechowych.