czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

I stopnia

Profil

---

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Aerobik klasyczny
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty do wyboru (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Sikora, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr P. Posłuszny, adiunkt,
dr A. Sikora, adiunkt,
dr hab. M. Sobera, prof. nadzw.,
dr A. Tomaszewska, adiunkt

Cel przedmiotu

Opanowanie podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu kształcenia sprawności fizycznej środkami gimnastycznymi realizowanymi poprzez ćwiczenia aerobowe i wzmacniające przy muzyce.

Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu student zapozna się z:

- krokami bazowymi stosowanymi w aerobiku

- pozycjami wyjściowymi do ćwiczeń wzmacniających

- pozycjami wyjściowymi do ćwiczeń rozciągających

- grupami mięśniowymi biorącymi udział w różnych ćwiczeniach

Umiejętności:

- przygotowanie zestawu ćwiczeń wzmacniających, rozciągających i aerobowych