czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Sporty wodne w rekreacji
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty do wyboru (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Błacha, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr L. Kosińska, adiunkt,
mgr P. Piwowarczyk, asystent

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi środowiska przyrodniczego oraz różnymi rodzajami zajęć ruchowych organizowanych w okresie letnim w środowisku wodny ze szczególnym uwzględnieniem żeglarstwa jachtowego.

Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu student nabywa wiedzę i umiejętności dotycząca popularnych form sportów wodnych  realizowanych  w środowisku przyrodniczym w okresie letnim, ze szczególnym uwzględnieniem żeglarstwa jachtowego.