czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

I stopnia

Profil

Nieokreślony

Specjalność

----------

Nazwa przedmiotu

Wartości resocjalizacyjne sportu i rekreacji
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty do wyboru (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Kubacki, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Kubacki, adiunkt

Cel przedmiotu

Przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu wybranych metod pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie. Przygotowanie do pracy z trudną młodzieżą oraz pokazanie studentom problemów z jakimi styka się trener/instruktor we współczesnej szkole. Poznanie metody twórczej resocjalizacji poprzez sport. Wykorzystanie autorytetu trenera w ramach resocjalizacji poprzez sport. Wskazanie wartości resocjalizacyjnych sportu i rekreacji. Promocja zdrowia jako element pracy z trudnym wychowankiem.

Opis przedmiotu

Przedmiot jest realizowany w formie wykładu. Tematyka przedmiotu obejmuje: wybrane metody pracy z trudną młodzieżą, problemy wychowawcze we współczesnej szkole, klub sportowy jako miejsce pracy z trudna młodzieżą, twórcza resocjalizacja, autorytet trenera/wychowawcy , wartości resocjalizacyjne sportu i rekreacji, promocja zdrowia poprzez sport i rekreacji