czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Pływanie
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty do wyboru z aktywności fizycznej (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Jaszczak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Jaszczak, adiunkt

Cel przedmiotu

Podniesienie sprawności pływackiej studentów w zakresie czterech technik pływania sportowego i pływania utylitarnego.

Opis przedmiotu

"Pływanie" jest przedmiotem propagującym aktywność ruchową w wodzie, w ramach którego studenci doskonalą umiejętności pływackie i zachowanie bezpieczeństwa podczas rekreacji w wodzie.