środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Praktyka kliniczna

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

-----

Status przedmiotu

Praktyka

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. K. Rożek-Piechura, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

-----

Cel przedmiotu

Studenckie praktyki zawodowe są elementem dydaktyki na Wydziale Fizjoterapii na stałe wpisanym w standardy nauczania. Rola tej formy kształcenia jest szczególnie ważna w przygotowaniu do bezpośredniej pracy z ludźmi chorymi lub niepełnosprawnymi, w której oprócz gruntownej wiedzy niezbędna jest umiejętność nawiązywania kontaktu z pacjentami oraz indywidualne postępowanie przy stosowaniu różnorodnych procedur fizjoterapeutycznych. 

Celem praktyk zawodowych jest więc nabywanie pierwszych doświadczeń oraz próby podejmowania samodzielnych  decyzji pod okiem doświadczonego fizjoterapeuty, który z jednej strony ma za zadanie dbać o poprawne wykonywanie zabiegów, z drugiej natomiast – stworzyć poczucie bezpieczeństwa studentom i pacjentowi.

Opis przedmiotu

Program praktyki z fizjoterapii klinicznej  w dysfunkcjach narządu ruchu - (200 godz.) po semestrze IV

1. Udział w ogólnomedycznych badaniach diagnostycznych prowadzonych na potrzeby fizjoterapii.

 2. Dobór odpowiednich metod leczniczego usprawniania chorych na podstawie badań diagnostycznych.

 3. Praktyczne usprawnianie chorych z różnymi jednostkami chorobowymi pod nadzorem dyplomowanego fizjoterapeuty. 

4. Samodzielne wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych w warunkach oddziału klinicznego pod nadzorem dyplomowanego fizjoterapeuty. 

5. Prowadzenie dokumentacji usprawniania chorych. 

6. Nabywanie umiejętności przygotowywania konspektów z fizjoterapii klinicznej. 

7. Zapoznawanie się z zasadami pracy fizjoterapeuty w ramach zespołu rehabilitacyjnego, tzn. z lekarzem, psychologiem, logopedą, pielęgniarką itd. 

8. Nauka czytania rozpoznań lekarskich, epikryzy oraz wypisów szpitalnych.

 Program praktyki z fizjoterapii klinicznej  po semestrze V- (200 godz.) w specjalnościach klinicznych z chorób wewnętrznych i  dysfunkcjach narządu ruchu (doskonalenie wiedzy, umiejętności i kompetencji)

1. Udział w ogólnomedycznych badaniach diagnostycznych prowadzonych na potrzeby fizjoterapii. 

2. Dobór odpowiednich metod leczniczego usprawniania chorych na podstawie badań diagnostycznych. 

3. Praktyczne usprawnianie chorych z różnymi jednostkami chorobowymi pod nadzorem dyplomowanego fizjoterapeuty. 

4. Samodzielne wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych w warunkach oddziału klinicznego pod nadzorem dyplomowanego fizjoterapeuty. 

5. Prowadzenie dokumentacji usprawniania chorych. 

6. Nabywanie umiejętności przygotowywania konspektów z fizjoterapii klinicznej.

 7. Zapoznawanie się z zasadami pracy fizjoterapeuty w ramach zespołu rehabilitacyjnego, tzn. z lekarzem, psychologiem, logopedą, pielęgniarką itd. 

8. Nauka czytania rozpoznań lekarskich, epikryzy oraz wypisów szpitalnych.

Program praktyki z fizjoterapii klinicznej (150 godz.) w trakcie VI semestru wykorzystujący wiedzę, umiejętności i kompetencje zdobyte na przedmiotach kierunkowych i przygotowujące do praktycznego wykonywania zawodu fizjoterapeuty

1. Udział w ogólnomedycznych badaniach diagnostycznych prowadzonych na potrzeby fizjoterapii. 

2. Dobór odpowiednich metod leczniczego usprawniania chorych na podstawie badań diagnostycznych. 

3. Praktyczne usprawnianie chorych z różnymi jednostkami chorobowymi pod nadzorem dyplomowanego fizjoterapeuty. 

4. Samodzielne wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych w warunkach oddziału klinicznego pod nadzorem dyplomowanego fizjoterapeuty. 

5. Prowadzenie dokumentacji usprawniania chorych. 

6. Nabywanie umiejętności przygotowywania konspektów z fizjoterapii klinicznej.

 7. Zapoznawanie się z zasadami pracy fizjoterapeuty w ramach zespołu rehabilitacyjnego, tzn. z lekarzem, psychologiem, logopedą, pielęgniarką itd. 

8. Nauka czytania rozpoznań lekarskich, epikryzy oraz wypisów szpitalnych.