czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Praktyka asystencka

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Praktyka

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. K. Rożek-Piechura, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

-----

Cel przedmiotu

Studenckie praktyki zawodowe są elementem dydaktyki na Wydziale Fizjoterapii na stałe wpisanym w standardy nauczania. Rola tej formy kształcenia jest szczególnie ważna w przygotowaniu do bezpośredniej pracy z ludźmi chorymi lub niepełnosprawnymi, w której oprócz gruntownej wiedzy niezbędna jest umiejętność nawiązywania kontaktu z pacjentami oraz indywidualne postępowanie przy stosowaniu różnorodnych procedur fizjoterapeutycznych. 

Celem praktyk zawodowych jest więc nabywanie pierwszych doświadczeń oraz próby podejmowania samodzielnych  decyzji pod okiem doświadczonego fizjoterapeuty, który z jednej strony ma za zadanie dbać o poprawne wykonywanie zabiegów, z drugiej natomiast – stworzyć poczucie bezpieczeństwa studentom i pacjentowi.

Opis przedmiotu

I. Program praktyki wdrożeniowej (po I semestrze - 50 godz.)

1. Zapoznawanie się ze specyfiką i funkcjonowaniem działu fizjoterapii w placówce leczniczej. 

2. Zapoznawanie się z rolą i miejscem fizjoterapeuty w zespole leczniczym i w przebiegu procesu leczniczego. 

3. Zdobywanie doświadczenia poprzez: 

− asystowanie przy pracy dyplomowanego fizjoterapeuty, 

− udział w procesach fizjoterapeutycznych na wszystkich ich etapach,

 − zapoznanie się z dokumentacją usprawniania chorych.