czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Ćwiczenia korekcyjne
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty Kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_13_S_I_01 - Anatomia człowieka,
PFIZ_12_I_S_07 - Anatomia prawidłowa funkcjonalna,
STIR_12_II_N_07 - Biologiczne aspekty aktywności ruchowej,
KFIZ_12_I_S_08 - Ćwiczenia korekcyjne w wadach postawy ciała,
KWF_13_S_I_20 - Metodyka ćwiczeń kompensacyjno-korygujących

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. E. Bieć, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Anwajler, adiunkt,
dr K. Barczyk-Pawelec, adiunkt,
dr hab. E. Bieć, prof. AWF Wrocław,
dr hab. E. Demczuk-Włodarczyk, prof. AWF Wrocław,
dr hab. C. Giemza, prof. AWF Wrocław,
dr A. Hawrylak, adiunkt,
dr A. Konieczna-Gorysz, adiunkt,
dr hab. B. Ostrowska, prof. AWF Wrocław,
dr M. Sidorowska, adiunkt,
dr hab. T. Sipko, prof. AWF Wrocław,
dr B. Skolimowska, adiunkt,
dr D. Wojna, adiunkt,
dr D. Zawadzka, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest:

1. Nauczenie oceny jakościowej postawy ciała w statyce w płaszczyźnie strzałkowej, czołowej, poprzecznej i diagonalnej z uwzględnieniem rozwoju ontogenetycznego

2. Nauczenie  oceny jakościowej i ilościowej postawy ciała w dynamice z uwzględnieniem rozwoju ontogenetycznego

3. Nauczenie doboru  działań profilaktycznych z uwzględnieniem zmian w narządzie ruchu.Opis przedmiotu

Zapoznanie z kształtowaniem się postawy ciała w rozwoju ontogenetycznym. Przedstawienie metod oceniające postawę ciała w statyce (ocena postawy ciała wg schematu -ocena symetrii tułowia w płaszczyźnie czołowej-Współczynniki POTSI i ATSI, testy funkcjonalne – Test Menela, Thomasa, Laseque, Obera i inne) i dynamice (test oceny funkcjonalnej Funkcjonal Movement  Screening , test oceny równowagi dynamicznej STARS, ) a także kończyn dolnych i stóp. Wiedza z tego przedmiotu dotyczy zakresu kontroli motorycznej człowieka oraz formowania się postawy ciała w odniesieniu do przebiegu taśm anatomicznych. Obejmuje ona również podstawy teoretyczne wpływu stabilności lokalnej i globalnej (funkcjonalnej) na reedukację postawy ciała oraz dobór ćwiczeń z uwzględnieniem zmian w postawie ciała - wady postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej i boczne skrzywienia kręgosłupa, wady kończyn dolnych (koślawość szpotawość kolan) i stóp (stopa końska, stopa płaska, stopa płasko-koślawa, stopa sierpowata i szponiasta) z uwzględnieniem  rozwoju ontogenetycznego człowieka.