czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Kinezyterapia II
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty Kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PFIZ_12_I_S_07 - Anatomia prawidłowa funkcjonalna,
KFIZ_12_I_S_01 - Fizjoterapia ogólna

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr D. Wojna, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Anwajler, adiunkt,
dr K. Barczyk-Pawelec, adiunkt,
dr hab. E. Bieć, prof. AWF Wrocław,
dr hab. E. Demczuk-Włodarczyk, prof. AWF Wrocław,
dr hab. C. Giemza, prof. AWF Wrocław,
dr A. Hawrylak, adiunkt,
dr hab. B. Ostrowska, prof. AWF Wrocław,
dr A. Paluszak, adiunkt,
dr hab. T. Sipko, prof. AWF Wrocław,
dr B. Skolimowska, adiunkt,
prof. dr hab. T. Skolimowski, prof. zw.,
dr D. Wojna, adiunkt,
dr D. Zawadzka, adiunkt

Cel przedmiotu

C1. Opanowanie teoretycznych podstaw techniki i metodyki badania czynnościowego narządu ruchu i wykonywania zabiegów kinezyterapeutycznych.

C2. Opanowanie umiejętności praktycznych przeprowadzania badania czynnościowego narządu ruchu i wykonywania zabiegów kinezyterapeutycznych.

Opis przedmiotu

Ocena i pomiar parametrów czynnościowych narządu ruchu-badanie kręgosłupa, miednicy, klatki piersiowej. Testy funkcjonalne. Badanie postawy ciała. Terapia  zaburzeń równowagi- podział ćwiczeń równoważnych, cel, wskazania, przeciwwskazania, metodyka wykonania. Terapia zaburzeń koordynacji-diagnostyka zaburzeń, podział ćwiczeń koordynacyjnych,cel, wskazania, przeciwwskazania, metodyka wykonania. Zasady pionizacji i nauki chodu. Terapia zaburzeń chodu- zasady doboru pomocy ortopedycznych (kule, balkonik, poręcze, wózek), nauka chodu o kulach, nauka padania i wstawania, asekuracja czynna i bierna. Ćwiczenia oddechowe i rozluźniające- podział, cel, wskazania i przeciwwskazania oraz metodyka wykonania.  Terapia zaburzeń siły mięśniowej- ćwiczenia izometryczne, synergistyczne- podział,cel, wskazania, przeciwwskazania, metodyka wykonania. Ćwiczenia zespołowe- ogólnokondycyjne i gimnastyka poranna- cel, wskazania i przeciwwskazania, metodyka wykonania w wybranych jednostkach chorobowych, formy prowadzenia ćwiczeń w zależności od wieku pacjenta.Terapia zaburzeń ruchomości stawów- wyciągi, poizometryczna relaksacja mięśni-podział, cel wskazania i przeciwwskazania oraz metodyka wykonania.