czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Kinezyterapia I
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

-----

Status przedmiotu

Przedmioty Kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PFIZ_12_I_S_07 - Anatomia prawidłowa funkcjonalna,
KFIZ_12_I_S_01 - Fizjoterapia ogólna

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Anwajler, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Anwajler, adiunkt,
dr K. Barczyk-Pawelec, adiunkt,
dr hab. E. Bieć, prof. AWF Wrocław,
dr hab. E. Demczuk-Włodarczyk, prof. AWF Wrocław,
dr hab. C. Giemza, prof. AWF Wrocław,
dr A. Hawrylak, adiunkt,
dr hab. B. Ostrowska, prof. AWF Wrocław,
dr A. Paluszak, adiunkt,
dr hab. T. Sipko, prof. AWF Wrocław,
dr B. Skolimowska, adiunkt,
prof. dr hab. T. Skolimowski, prof. zw.,
dr D. Wojna, adiunkt,
dr D. Zawadzka, adiunkt

Cel przedmiotu

C1. Opanowanie teoretycznych podstaw techniki i metodyki  badania czynnościowego narządu ruchu i wykonywania zabiegów kinezyterapeutycznych.

C2. Opanowanie umiejętności praktycznych przeprowadzania badania czynnościowego narządu ruchu i wykonywania zabiegów kinezyterapeutycznych.


Opis przedmiotu

 Systematyka kinezyterapii, zespół rehabilitacyjny. Plan postępowania kinezyterapeutycznego, dokumentacja. Baza techniczna, sprzęt i urządzenia. Ocena i pomiar parametrów czynnościowych narządu ruchu - długości i obwodów kończyn. Ocena i pomiar zakresu ruchu w stawach. Zapis metodą SFTR. Testy długości mięśni. Ocena siły mięśniowej. Ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane – cel, wskazania i przeciwwskazania oraz metodyka i technika wykonania. Terapia zaburzeń siły mięśniowej – ćwiczenia w odciążeniu, w odciążeniu z dawkowanym oporem, czynne z oporem – cel, wskazania i przeciwwskazania oraz metodyka i technika wykonania. Terapia zaburzeń ruchomości stawów – cel, wskazania i przeciwwskazania oraz metodyka i technika wykonania ćwiczeń redresyjnych.