czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

I stopnia

Profil

---

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Etyka społeczna
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty ogólnoakademickie - Moduł II (Moduł I lub II do wyboru)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr K. Salamon-Krakowska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. R. Dobrowolski, adiunkt,
dr hab. T. Michaluk, profesor Uczelni,
dr hab. K. Pezdek, profesor Uczelni,
dr K. Salamon-Krakowska, adiunkt

Cel przedmiotu

Przedstawienie głównych nurtów w refleksji etyczno-moralnej na przykładzie wybranych systemów etycznych, poczynając do starożytności do czasów współczesnych.

Wykazanie uniwersalności i niezmienności problematyki etycznej.

Wskazanie na etykę i moralność jako istotne źródło warunkujące wybory podejmowane w codziennej egzystencji.

Rozbudzenie świadomości etycznej.

Ukazanie wagi zachowań moralnych w pracy fizjoterapeuty.

Dostrzeganie społecznego waloru upowszechniania kultury namysłu moralnego.

Opis przedmiotu

Tematyka przedmiotu koncentruje się wokół podstawowych zagadnień i pojęć etycznych, kształtujących kulturę zachodnioeuropejską. Etyka i moralność ukazane zostają jako istotne źródło warunkujące wybory podejmowane w codziennej egzystencji. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi nurtami myśli etycznej począwszy do starożytności do czasów współczesnych oraz wykazanie uniwersalności i niezmienności problematyki etycznej uobecnionej w pytaniach: "co jest godne wyboru?", "jak żyć?". Program zajęć sprzyja pogłębieniu myślenia abstrakcyjnego i umiejętności szczegółowego charakteryzowania i interpretowania działania moralnego, zwłaszcza w odniesieniu do etyki zawodowej.