czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Ekologia człowieka
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty ogólnoakademickie - Moduł II (Moduł I lub II do wyboru)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr L. Górska-Kłęk, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr L. Górska-Kłęk, adiunkt

Cel przedmiotu

 Rozumienie podstawowych procesów ekologicznych

 Rozumienie współzależności między organizmem a środowiskiem.

 Kształtowanie świadomości ekologicznej.

 Rozumienie wpływu wybranych zagrożeń środowiskowych na organizm człowieka

Opis przedmiotu

Domena ekologii. Konsumpcjonizm a przyroda.Bioróżnorodność.Skażenie środowiska naturalnego.Rolnictwo ekologiczne. Żywność ekologiczna.Ekologia miasta.Stan środowiska w Polsce.Ekologia a medycyna.ĆwiczeniaPodstawowe pojęcia z ekologii (np. biosfera, ekosystem, biocenoza, biotop, populacja, sukcesja ekologiczna).Promieniowanie jonizujące, rodzaje, skutki.Formy ochrony przyrody.Najczęściej występujące w środowisku przyrodniczym ksenobiotyki (kadm, rtęć, ołów), ich wpływ na organizm człowieka.Rola świadomości ekologicznej i ekologicznego stylu życia.Zanieczyszczenia powietrza.Zanieczyszczenia wody i gleby.Czynniki środowiskowe a zdrowie.