czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Fizjoterapia kliniczna w innych specjalnościach: ginekologia i położnictwo
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty Kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PKOS_12_I_S_09 - Anatomia,
PSPORT_13_I_S_17 - Fizjologia,
KFIZ_12_I_S_01 - Fizjoterapia ogólna,
PFIZ_12_I_S_15 - Patologia ogólna

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. M. Woźniewski, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Markowska, umowa zlecenie,
dr D. Markowska, asystent

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawową wiedzą dotyczącą leczenia zachowawczego i operacyjnego  chorób narządu rodnego i jego następstw, położnictwa oraz metodami fizjoterapii w zapobieganiu i leczeniu powikłań i zaburzeń po leczeniu ginekologicznym

Opis przedmiotu

Przedmiot prowadzony jest w formie wykładów oraz ćwiczeń z pacjentami na oddziałach ginekologiczno-położniczych i szkołach rodzenia