czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Fizjoterapia kliniczna w innych specjalnościach: chirurgia
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty Kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_12_I_S_01 - Anatomia człowieka,
PTZ_12_I_S_03 - Fizjologia człowieka,
KFIZ_12_I_S_01 - Fizjoterapia ogólna,
PFIZ_12_I_S_15 - Patologia ogólna

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. M. Woźniewski, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Mraz, adiunkt,
dr hab. K. Węgrzynowska-Teodorczyk, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawową wiedzą dotyczącą leczenia chirurgicznego i jego następstw oraz metodami fizjoterapii w zapobieganiu i leczeniu powikłań i zaburzeń po zabiegach chirurgicznych.

Opis przedmiotu

Przedmiot prowadzony jest w formie wykładów oraz ćwiczeń z pacjentami na oddziałach chirurgicznych.