czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Taniec nowoczesny
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

-----

Status przedmiotu

Przedmioty do wyboru z aktywności fizycznej (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr B. Siedlecka, starszy wykładowca

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr B. Siedlecka, starszy wykładowca

Cel przedmiotu

       

          Kształcenie cech psycho-motorycznych tancerza: pamięci ruchowej, koncentracji i  uwagi,  równowagi ciała, koordynacji i gibkości na bazie technik tańca nowoczesnego: hip-hop, disco, jazz.

 

Opis przedmiotu

          Przedmiot realizowany jest w ramach dwugodzinnych jednostek dydaktycznych. Każda z nich zawiera część wstępną rozgrzewkę wraz z ćwiczeniami kształtującymi tzw. pracą nad ciałem. W części głównej realizujemy technikę poszczególnych stylów tańca nowoczesnego na bazie układów obowiązkowych. W części końcowej doskonalimy nabyte umiejętności po przez powtarzanie i łączenie z innymi elementami tanecznymi tworząc własne propozycje układów tanecznych.