czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Fizjoterapia

Nazwa przedmiotu

Fizjoterapia kliniczna w innych specjalnościach: kardiologia
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty Kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_13_S_I_01 - Anatomia człowieka,
KTIR_13_S_I_16 - Fizjologia człowieka,
PKOS_12_I_S_15 - Patofizjologia

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. K. Węgrzynowska-Teodorczyk, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr G. Dąbrowska, docent,
prof. dr hab. K. Rożek-Piechura, prof. zw.,
dr hab. K. Węgrzynowska-Teodorczyk, prof. AWF Wrocław,
dr J. Wojcieszczyk-Latos, adiunkt

Cel przedmiotu

C1: Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie oceny objawów klinicznych wybranych schorzeń układu krążenia i naczyń niezbędnych dla zaplanowania odpowiedniej fizjoterapii. C2:Zdobycie umiejętności doboru metod fizjoterapii stosownie do rozpoznania klinicznego i okresu choroby oraz stanu funkcjonalnego pacjenta C3:Zdobycie umiejętności przeprowadzenia i nadzoru fizjoterapii w różnych etapach leczenia pacjentów kardiologicznych i angiologicznych C4 Umiejętność kontrolowania wyników i przebiegu fizjoterapii oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji. C5 Opanowanie wiedzy i umiejętności prowadzenia działań edukacyjnych i prewencyjnych według najnowszych zaleceń PTK i PTA.

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje wykłady oraz ćwiczenia kliniczne ( praktyczne zajęcia z pacjentami leczonymi i rehabilitowanymi z powodu chorób układu krążenia i naczyń w poszczególnych etapach zgodnie z zasadami i kryteriami obowiązujących wytycznych Kompleksowej Rehabilitacji Kardiologicznej    oaz Wytycznych Polskiego Towarzystwa Angiologicznego.