czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu: neurologia i neurochirurgia
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty Kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_13_S_I_01 - Anatomia człowieka,
PTZ_12_I_S_03 - Fizjologia człowieka,
KFIZ_12_I_S_04 - Fizykoterapia,
FIZ_15_I_009 - Kinezyterapia I,
FIZ_15_I_010 - Kinezyterapia II

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. M. Mraz, profesor Uczelni

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr D. Chamela-Bilińska, adiunkt,
dr M. Supińska, adiunkt,
dr hab. M. Mraz, profesor Uczelni

Cel przedmiotu

C1: Zdobycie wiedzy w zakresie zespołów neurologicznych oraz w zakresie zaburzeń wyższych czynności nerwowych. Uzyskanie wiedzy klinicznej w zakresie uszkodzeń układu nerwowego oraz w zakresie charakterystyki klinicznej deficytów neurologicznych leczonych zachowawczo i chirurgicznie. Zdobycie wiedzy w zakresie wczesnej fazy pooperacyjnej z uwzględnieniem aspektów sanitarno-epidemiologicznych, technicznych i klinicznych.C2: Poznanie i nabycie umiejętności praktycznych w zakresie podmiotowej  i przedmiotowej oceny klinicznej u osób z uszkodzeniem układu nerwowego w aspekcie diagnozowania i oceny nasilenia deficytów neurologicznych na potrzeby fizjoterapii.C3: Zdobycie wiedzy w zakresie zasad fizjoterapii neurologii oraz działań poprawiających możliwości funkcjonalne i zwiększające aktywność społeczną osób z uszkodzeniem układu nerwowego leczonych zachowawczo i chirurgicznie. C4: Uzyskanie umiejętności określania celów postępowania fizjoterapeutycznego zależnych od rodzaju patologii, leczenia  i okresu chorobowego, a także deficytu neurologicznego i funkcjonalnego oraz potrzeb pacjenta i jego najbliższej rodziny. C5: Uzyskanie umiejętności praktycznych wyboru i zastosowania podstawowych zabiegów  fizjoterapeutycznych (kinezyterapia, fizykoterapia, masaż) u osób z uszkodzeniem układu nerwowego zgodnie z rodzajem patologii, sposobem leczenia i okresem chorobowym.

Opis przedmiotu

W zakresie nauczania przedmiotu realizowana jest wiedza i umiejętności praktyczne dotyczące zespołów neurologicznych oraz zaburzeń wyższych czynności nerwowych. Studenci uzyskają wiedzę kliniczną w zakresie uszkodzeń układu nerwowego oraz charakterystyki klinicznej deficytów neurologicznych leczonych zachowawczo i chirurgicznie. Zdobycie wiedzy w zakresie wczesnej fazy pooperacyjnej z uwzględnieniem aspektów sanitarno-epidemiologicznych, technicznych i klinicznych. Studenci realizować będą umiejętności praktycznych w zakresie podmiotowej i przedmiotowej oceny klinicznej u osób z uszkodzeniem układu nerwowego w aspekcie diagnozowania i oceny nasilenia deficytów neurologicznych na potrzeb fizjoterapii. Zdobywać będą wiedzę w zakresie zasad fizjoterapii w neurologii oraz działań poprawiających możliwości funkcjonalne i zwiększające aktywność społeczną osób z uszkodzeniem układu nerwowego leczonych zachowawczo i chirurgicznie.  Istotne będzie uzyskanie umiejętności określania celów postępowania fizjoterapeutycznego zależnych od rodzaju patologii, leczenia  i okresu chorobowego, a także deficytu neurologicznego i funkcjonalnego oraz potrzeb pacjenta i jego najbliższej rodziny.  Studenci zdobędą umiejętności praktyczne dotyczące wyboru i zastosowania podstawowych zabiegów  fizjoterapeutycznych (kinezyterapia, fizykoterapia, masaż) u osób z uszkodzeniem układu nerwowego zgodnie z rodzajem patologii, sposobem leczenia i okresem chorobowym.