czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu: reumatologia
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty Kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PFIZ_12_I_S_07 - Anatomia prawidłowa funkcjonalna,
KWF_13_S_I_31 - Fizjologia,
PFIZ_12_I_S_15 - Patologia ogólna

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. Z. Wrzosek, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr M. Bienias-Jędrzejewska, wykładowca,
prof. dr hab. Z. Wrzosek, prof. zw.

Cel przedmiotu

C1 Uzyskanie wiedzy w zakresie podstaw klinicznych (etiopatogenezy, epidemiologii, symptomatologii, diagnostyki, leczenia i rokowania) chorób reumatycznych.

C2 Zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie badania podmiotowego i przedmiotowego pacjentów ze schorzeniami reumatologicznymi i oceny ich stanu klinicznego.

C3 Nabycie umiejętności wykonywania odpowiednio dobranych procedur fizjoterapeutycznych u pacjentów z chorobami reumatycznymi.

C4 Uzyskanie umiejętności właściwego korzystania z dokumentacji medycznej pacjentów, kontrolowania efektów tych działań wraz z odpowiednią dokumentacją.

C5 Zdobycie umiejętności kontrolowania efektów przeprowadzanych procedur fizjoterapeutycznych i ich odpowiedniego dokumentowania.

Opis przedmiotu

Fizjoterapia kliniczna w reumatologii to przedmiot, który daje studentowi możliwość zdobywania wiedzy w zakresie schorzeń i dysfunkcji wynikających z patologii w obrębie narządu ruchu. Pozwala na pozyskanie umiejętności praktycznych w zakresie podmiotowej i przedmiotowej oceny pacjentów leczonych zachowawczo lub operacyjnie. Każda osoba uczestnicząca w zajęciach nabywa umiejętności wdrożenia odpowiednio dobranych środków w postępowaniu fizjoterapeutycznym u osób ze schorzeniami reumatologicznymi z uwzględnieniem aktualnego stanu klinicznego i funkcjonalnego pacjenta. Student nabywa umiejętności kontrolowania efektów tych działań wraz z odpowiednią ich dokumentacją.