czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu: ortopedia
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty Kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_13_S_I_10 - Anatomia człowieka,
PFIZ_12_I_S_11 - Biomechanika,
PFIZ_12_I_S_12 - Fizjologia,
KFIZ_12_I_S_05 - Technika ćwiczeń w kinezyterapii

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr Ł. Pawik, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Dębiec-Bąk, adiunkt,
dr Ł. Pawik, adiunkt,
dr A. Schabowska, asystent,
prof. dr hab. Z. Wrzosek, prof. zw.,
dr E. Wysoczańska, wykładowca

Cel przedmiotu

Uzyskanie wiedzy w zakresie schorzeń i dysfunkcji wynikających z uszkodzeń w obrębie narządu ruchu. Zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie podmiotowej i przedmiotowej oceny stanu pacjentów leczonych zachowawczo lub operacyjnie. Nabycie umiejętności wykonywania odpowiednio dobranych środków fizjoterapii u osób po uszkodzeniach narządu ruchu stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego. Nabycie umiejętności kontrolowania efektów tych działań wraz z odpowiednią dokumentacją.

Opis przedmiotu

Fizjoterapia kliniczna w ortopedii to przedmiot, który daje studentowi możliwość zdobywania wiedzy w zakresie schorzeń i dysfunkcji wynikających z patologii w obrębie narządu ruchu. Pozwala na pozyskanie umiejętności praktycznych w zakresie podmiotowej i przedmiotowej oceny pacjentów leczonych zachowawczo lub operacyjnie. Każda osoba uczestnicząca w zajęciach nabywa umiejętności wdrożenia odpowiednio dobranych środków w postępowaniu fizjoterapeutycznym u osób z dysfunkcjami narządu ruchu stosowanych z uwzględnieniem aktualnego stanu klinicznego i funkcjonalnego pacjenta. Student nabywa umiejętności kontrolowania efektów tych działań wraz z odpowiednią ich dokumentacją.