środa, 17 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły ramówki

Ramówka: FIZ_16_I_S/N

Kierunek: Fizjoterapia

Nazwa
przedmiotu
Ogółem godzin przedmiotu 1 rok 2 rok 3 rok
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6
w ćw praca
własna
studenta /
doktoranta
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
I Przedmioty do wyboru (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)
1.  Podstawy żeglarstwa deskowego
(PWFIZ_16_I_007)
60.0 30.0 20 30.0
0
2.0
30.0
0
2.0
0
30.0
2.0
2.  Pływanie zdrowotne
(FIZ_18_V_af_04)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
3.  Ultimate frisbee
(FIZ_18_V_af_03)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
4.  Wprowadzenie do technik relaksacyjnych
(PWFIZ_17_I_001)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
5.  Golf
(PWFIZ_15_I_af003)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
6.  Turystyka kajakowa
(PWFIZ_16_I_008)
60.0 30.0 20 30.0
0
2.0
30.0
0
2.0
0
30.0
2.0
7.  Aerobik klasyczny
(FIZ_17_V_af_001)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
8.  Pilates
(PWFIZ_15_I_af008)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
9.  Etyczne aspekty rehabilitacji seksualnej
(PWFIZ_17_I_011)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
10.  Układ równowagi: działanie, diagnostyka i profilaktyka
(PWFIZ_17_I_010)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
11.  Podstawy terapii zajęciowej w rehabilitacji
(PWFIZ_17_I_009)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
12.  Zawód fizjoterapeuty na tle obciążeń psychofizycznych i ergonomii pracy
(PWFIZ_17_I_005)
60.0 0 20 30.0
0
2.0
30.0
0
2.0
13.  Muzykoterapia
(WFIZ_FIZ_14_I_S_009)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
14.  Wellness & SPA
(PWFIZ_17_I_002)
90.0 0 20 30.0
0
2.0
30.0
0
2.0
30.0
0
2.0
15.  Wartości resocjalizacyjne sportu i rekreacji
(PWFIZ_16_I_004)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
16.  Przedmiot do wyboru teoretyczny
(XPWFIZ_14_I_002)
120.0 0 100 30.0
0
2.0
30.0
0
2.0
30.0
0
2.0
30.0
0
2.0
17.  Strategia radzenia sobie ze stresem
(PWFIZ_16_I_005)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
18.  Sztuka terapii
(PWFIZ_16_I_006)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
19.  Sporty wodne w rekreacji
(PWFIZ_16_I_009)
60.0 0 20 30.0
0
2.0
30.0
0
2.0
20.  Elementy fitoterapii
(PWFIZ_15_I_003)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
21.  Podstawy treningu zdrowotnego i sportowego
(PWFIZ_15_I_006)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
22.  Kultura żywego słowa
(FIZ_17_V_PT1_009)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
23.  Terapia ortezą Dunag 02
(PWFIZ_16_I_010)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
24.  Cielesne korzenie psychiki - metody pracy z ciałem
(PWFIZ_17_I_004)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
25.  Gimnastyka zdrowotna z elementami Tai Chi
(PWFIZ_17_I_003)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
26.  Diagnostyka laboratoryjna w fizjoterapii
(PWFIZ_15_I_009)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
II Przedmioty ogólnoakademickie
1.  Język obcy
(FIZ_15_I_J001)
30.0 210.0 105 0
0
30.0
30.0
2.0
2.0
0
0
30.0
30.0
2.0
2.0
0
0
30.0
30.0
2.0
2.0
15.0
15.0
15.0
15.0
3.0
3.0
2.  Technologia informacyjna
(PFIZ_12_I_S_06)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
3.  Anatomia prawidłowa funkcjonalna
(PFIZ_12_I_S_07)
30.0 60.0 35 15.0
30.0
3.0
15.0
30.0
2.0
4.  Biologia medyczna
(PFIZ_12_I_S_10)
15.0 30.0 30 15.0
30.0
3.0
5.  Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna
(PFIZ_12_I_S_14)
15.0 15.0 0 15.0
15.0
1.0
6.  Anatomia rentgenowska
(PFIZ_12_I_S_08)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
7.  Biochemia
(PFIZ_12_I_S_09)
15.0 30.0 15 15.0
30.0
2.0
8.  Biomechanika
(PFIZ_12_I_S_11)
15.0 30.0 15 15.0
30.0
2.0
9.  Fizjologia
(PFIZ_12_I_S_12)
30.0 75.0 45 15.0
45.0
3.0
15.0
30.0
3.0
10.  Kinezjologia
(PFIZ_12_I_S_13)
15.0 30.0 30 15.0
30.0
3.0
11.  Patologia ogólna
(PFIZ_12_I_S_15)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
III Przedmioty Kierunkowe
1.  Fizjoterapia ogólna
(KFIZ_12_I_S_01)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
2.  Fizykoterapia
(KFIZ_12_I_S_04)
15.0 90.0 45 15.0
45.0
3.0
0
45.0
3.0
3.  Masaż leczniczy
(KFIZ_12_I_S_09)
15.0 75.0 10 15.0
45.0
2.0
0
30.0
2.0
4.  Propedeutyka sportu osób niepełnosprawnych
(KFIZ_12_I_S_12)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
5.  Kinezyterapia I
(FIZ_15_I_009)
30.0 60.0 10 30.0
60.0
4.0
6.  Kinezyterapia II
(FIZ_15_I_010)
30.0 45.0 25 30.0
45.0
4.0
7.  Podstawy terapii manualnej
(FIZ_15_I_011)
15.0 45.0 15 15.0
45.0
3.0
8.  Ćwiczenia korekcyjne
(FIZ_15_I_012)
15.0 30.0 30 15.0
30.0
3.0
9.  Odnowa biologiczna
(KFIZ_12_I_S_10)
10.0 15.0 25 10.0
15.0
2.0
10.  Medycyna fizykalna
(KFIZ_13_I_S_27)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
11.  Balneoklimatologia
(KFIZ_13_I_S_28)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
12.  Zaopatrzenie rehabilitacyjne w dysfunkcjach narządu ruchu
(FIZ_16_I_001)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
13.  Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu: ortopedia
(KFIZ_12_I_S_15)
15.0 45.0 15 15.0
45.0
3.0
14.  Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu: reumatologia
(KFIZ_12_I_S_16)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
15.  Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu: traumatologia
(KFIZ_12_I_S_17)
15.0 45.0 15 15.0
45.0
3.0
16.  Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu: neurologia i neurochirurgia
(KFIZ_12_I_S_18)
30.0 45.0 50 15.0
15.0
2.0
15.0
30.0
3.0
17.  Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu: pediatria i neurologia dziecięca
(KFIZ_12_I_S_19)
30.0 45.0 25 15.0
15.0
2.0
15.0
30.0
2.0
18.  Fizjoterapia kliniczna w innych specjalnościach: kardiologia
(KFIZ_12_I_S_20)
15.0 30.0 15 15.0
30.0
2.0
19.  Fizjoterapia kliniczna w innych specjalnościach: pulmonologia
(KFIZ_12_I_S_21)
15.0 30.0 15 15.0
30.0
2.0
20.  Fizjoterapia kliniczna w innych specjalnościach: geriatria
(KFIZ_12_I_S_22)
15.0 30.0 15 15.0
30.0
2.0
21.  Fizjoterapia kliniczna w innych specjalnościach: psychiatria
(KFIZ_12_I_S_23)
15.0 30.0 15 15.0
30.0
2.0
22.  Fizjoterapia kliniczna w innych specjalnościach: chirurgia
(KFIZ_12_I_S_24)
15.0 30.0 15 15.0
30.0
2.0
23.  Fizjoterapia kliniczna w innych specjalnościach: ginekologia i położnictwo
(KFIZ_12_I_S_25)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
24.  Fizjoterapia kliniczna w innych specjalnościach: onkologia i medycyna paliatywna
(KFIZ_12_I_S_26)
15.0 30.0 15 15.0
30.0
2.0
IV Przedmiot kierunkowy - do wyboru (student wybiera jeden przedmiot)
1.  Kształcenie motoryczne
(FIZ_15_I_008)
15.0 30.0 30 15.0
30.0
3.0
2.  Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu
(KFIZ_12_I_S_02)
15.0 30.0 30 15.0
30.0
3.0
V Moduł pracy dyplomowej
1.  Egzamin dyplomowy (część praktyczna i część teoretyczna)
(XWydz.FIZ_17_I_001)
0 0.0 100 0
0
0.0
0.0
2.0
2.0
2.  Metodologia pracy dyplomowej
(FIZ_15_I_013)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
3.  Seminarium pracy dyplomowej
(FIZ_15_I_014)
0 0.0 50 0
0.0
2.0
4.  Seminarium pracy dyplomowej + ocena pracy dyplomowej
(FIZ_15_I_015)
0 0.0 50 0
0.0
2.0
VI Przedmioty do wyboru z aktywności fizycznej (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)
1.  Przedmiot do wyboru z aktywności fizycznej
(XPWFIZ_14_I_001)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
2.  Pływanie
(PWFIZ_16_I_af003)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
3.  Golf
(PWFIZ_15_I_af003)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
4.  Pilates
(PWFIZ_15_I_af008)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
5.  Lekkoatletyczne formy ruchu
(WFIZ_FIZ_14_I_N_001)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
6.  Aerobik klasyczny
(KFIZ_13_I_S_36)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
7.  Taniec nowoczesny
(KFIZ_13_I_S_32)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
8.  Badminton
(KFIZ_13_I_S_34)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
9.  Joga klasyczna
(FIZ_13_I_S_29)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
10.  Judo
(KFIZ_13_I_S_4)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
VII Praktyka do wyboru (student wybiera dwie praktyki w semestrze)
1.  Praktyka do wyboru - Kinezyterapia
(FIZ_15_I_021)
0 100.0 50 0
100.0
5.0
2.  Praktyka do wyboru - Fizykoterapia i Masaż
(FIZ_15_I_020)
0 100.0 50 0
100.0
5.0
VIII Przedmioty ogólnoakademickie - Moduł I (Moduł I lub II do wyboru)
1.  Ekologia
(PFIZ_12_I_S_01)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
2.  Etyka
(PFIZ_12_I_S_02)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
3.  Historia rehabilitacji
(PFIZ_12_I_S_03)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
4.  Biofizyka
(KFIZ_12_I_S_03)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
5.  Socjologia
(PFIZ_12_I_S_05)
30.0 0.0 20 30.0
0.0
2.0
6.  Psychologia
(PFIZ_12_I_S_17)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
7.  Pedagogika ogólna, andragogika
(PFIZ_12_I_S_16)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
IX Przedmioty ogólnoakademickie - Moduł II (Moduł I lub II do wyboru)
1.  Ekologia człowieka
(FIZ_15_I_001)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
2.  Etyka społeczna
(FIZ_15_I_002)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
3.  Historia kultury fizycznej
(FIZ_15_I_003)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
4.  Fizyka człowieka
(FIZ_15_I_004)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
5.  Socjologia kultury
(FIZ_15_I_005)
30.0 0.0 20 30.0
0.0
2.0
6.  Psychologia ogólna
(FIZ_15_I_006)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
7.  Psychopedagogika
(FIZ_15_I_007)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
X Praktyka
1.  Praktyka asystencka
(FIZ_15_I_016)
0 50.0 25 0
50.0
3.0
2.  Praktyka - Fizykoterapia i Masaż
(FIZ_15_I_017)
0 100.0 25 0
100.0
5.0
3.  Praktyka - Kinezyterapia
(FIZ_15_I_018)
0 100.0 25 0
100.0
5.0
4.  Praktyka kliniczna
(FIZ_15_I_019)
0 550.0 0 0
200.0
8.0
0
200.0
8.0
0
150.0
6.0