wtorek, 28 listopada 2023 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły ramówki

Ramówka: SD_AWF_21

Kierunek: Szkoła doktorska

Nazwa
przedmiotu
Ogółem godzin przedmiotu 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 Sem. 7 Sem. 8
w ćw praca
własna
studenta /
doktoranta
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
I Przedmioty obowiązkowe.
1.  Najnowsze koncepcje badawcze w naukach o kulturze fizycznej
(SD_19_III_01)
15.0 0 5 15.0
0
0.0
2.  Statystyka w badaniach naukowych
(SD_19_III_02)
0 50.0 30 0
15.0
0.0
0
15.0
0.0
0
10.0
0.0
0
10.0
0.0
3.  Studia literaturowe
(SD_19_III_03)
0 50.0 30 0
15.0
0.0
0
15.0
0.0
0
10.0
0.0
0
10.0
0.0
4.  Metodologia i projektowanie badań naukowych
(SD_19_III_24)
10.0 30.0 15 10.0
15.0
0.0
0
15.0
0.0
5.  Podstawowe zagadnienia teoretyczne i pragmatyczne współczesnej nauki
(SD_19_III_08)
10.0 0 5 10.0
0
0.0
6.  Etyka środowiska akademickiego
(SD_19_III_09)
15.0 0.0 10 15.0
0.0
0.0
7.  Metodyka wystąpień publicznych
(SD_19_III_10)
10.0 30.0 20 10.0
20.0
0.0
0
10.0
0.0
8.  Podstawy dydaktyki szkoły wyższej
(SD_19_III_11)
20.0 20.0 15 20.0
0
0.0
0
10.0
0.0
0
10.0
0.0
II Przedmioty fakultatywne i praktyki zawodowe.
1.  Wykłady interdyscyplinarne
(SD_19_III_12)
75.0 0 30 15.0
0
0.0
15.0
0
0.0
15.0
0
0.0
15.0
0
0.0
15.0
0
0.0
2.  Narzędzia naukowca I
(SD_19_III_15)
0 20.0 20 0
20.0
0.0
3.  Narzędzia naukowca II
(SD_19_III_16)
0 20.0 20 0
20.0
0.0
4.  Narzędzia naukowca III
(SD_19_III_17)
0 20.0 20 0
20.0
0.0
5.  Narzędzia dydaktyka IV
(SD_19_III_18)
0 20.0 20 0
20.0
0.0
6.  Narzędzia naukowca V
(SD_19_III_19)
0 20.0 20 0
20.0
0.0
7.  Praktyka dydaktyki szkoły wyższej (do wyboru)
(SD_19_III_22)
0 240.0 100 0
30.0
0.0
0
30.0
0.0
0
30.0
0.0
0
30.0
0.0
0
30.0
0.0
0
30.0
0.0
0
30.0
0.0
0
30.0
0.0
8.  Przygotowanie rozprawy doktorskiej (przedmiot realizowany wyłącznie w ramach godzin pracy własnej studenta doktoranta)
(XSD_19_III_23)
0 0.0 400 0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0