czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły ramówki

Ramówka: SPORT_19_I_S

Kierunek: Sport

Nazwa
przedmiotu
Ogółem godzin przedmiotu 1 rok 2 rok 3 rok
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6
w ćw praca
własna
studenta /
doktoranta
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
I Specjalność Menedżer Sportu - przedmiot do wyboru teoretyczny (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)
1.  Zakładanie własnego biznesu
(PW.SP-PT_19_I_01)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
2.  Szkoleniowe gry sytuacyjne
(PWNoS-MS_19_I_001)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
3.  Techniki wpływu na klienta
(PWSPORT_17_I_001)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
4.  Świadomość ciała
(PW.SP-PT_21_I_02)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
II Moduł przedmiotów ogólnoakademickich
1.  Anatomia
(PSPORT_13_I_S_01)
15.0 30.0 45 15.0
30.0
5.0
2.  Antropologia fizyczna
(SPORT_17_I_001)
10.0 30.0 35 10.0
30.0
4.0
3.  Biochemia
(PSPORT_13_I_S_08)
15.0 15.0 30 15.0
15.0
3.0
4.  Technologie informacyjne
(PSPORT_13_I_S_12)
0 25.0 25 0
25.0
2.0
5.  Fizjologia
(PSPORT_13_I_S_17)
15.0 15.0 30 15.0
15.0
3.0
6.  Psychologia
(SPORT_15_I_025)
15.0 15.0 30 15.0
15.0
3.0
7.  Pedagogika
(PSPORT_13_I_S_32)
15.0 15.0 30 15.0
15.0
3.0
III Moduł przedmiotów kierunkowych
1.  Podstawy statystyki
(SPORT_16_I_001)
0 15.0 15 0
15.0
1.0
2.  Podstawy marketingu
(PSPORT_13_I_S_04)
15.0 20.0 35 15.0
20.0
3.0
3.  Historia sportu
(PSPORT_13_I_S_03)
30.0 0 35 30.0
0
3.0
4.  Podstawy zarządzania
(PSPORT_13_I_S_05)
30.0 0.0 40 30.0
0.0
4.0
5.  Ekonomia
(PSPORT_14_I_S_001)
20.0 15.0 40 20.0
15.0
4.0
6.  Podstawy zarządzania kadrami
(PSPORT_13_I_S_15)
15.0 20.0 45 15.0
20.0
3.0
7.  Teoria sportu
(PSPORT_13_I_S_14)
20.0 20.0 40 20.0
20.0
4.0
8.  Wymowa i impostacja głosu
(SPORT_15_I_003)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
9.  Antropomotoryka
(SPORT_17_I_011)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
10.  Metody i techniki zarządzania przedsiębiorstwem sportowym
(PSPORT_13_I_S_18)
10.0 15.0 25 10.0
15.0
2.0
11.  Organizacja zawodów i zgrupowań sportowych
(MSPORT_13_I_S_06)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
12.  Podstawy treningu personalnego
(SPORT_18_I_001)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
13.  Biomechanika sportu
(PSPORT_13_I_S_20)
15.0 30.0 45 15.0
30.0
4.0
14.  Pierwsza pomoc przedmedyczna
(SPORT_17_I_013)
15.0 15.0 30 15.0
15.0
3.0
15.  Podstawy teorii treningu sportowego
(SPORT_17_I_004)
10.0 30.0 40 10.0
30.0
4.0
16.  Coaching sportowy
(SPORT_15_I_002)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
17.  Podstawy dietetyki
(PSPORT_13_I_S_29)
15.0 15.0 30 15.0
15.0
2.0
18.  Socjologia sportu
(SPORT_18_I_002)
30.0 0.0 35 30.0
0.0
3.0
19.  Teoria i metodyka bezpiecznego upadania
(SPORT_17_I_002)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
20.  Podstawy dopingu farmakologicznego
(SPORT_17_I_006)
15.0 0 15 15.0
0
1.0
21.  Odnowa biologiczna
(PSPORT_13_I_S_31)
0 30.0 30 0
30.0
2.0
22.  Komunikacja społeczna
(SPORT_19_I_001)
10.0 15.0 25 10.0
15.0
2.0
23.  Prawo w sporcie i ochrona własności intelektualnej
(PSPORT_13_I_S_26)
15.0 0 30 15.0
0
1.0
IV Moduł przedmiotów do wyboru - przedmioty teoretyczne (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)-PLAN
1.  Przedmiot teoretyczny do wyboru (realizują studenci całego kierunku)
(XMW_19_I_PdW-T)
45.0 0 30 30.0
0
2.0
15.0
0
1.0
V Moduł przedmiotów do wyboru - przedmioty teoretyczne (student wybiera jeden przedmiot w semestrze) realizują wszyscy studenci na kierunku
1.  Podstawy bezpieczeństwa w górach
(PWSPORT_17_I_004)
30.0 0 15 30.0
0
2.0
2.  Teoretyczne i praktyczne podstawy posturologii
(PWSPORT_18_I_001)
30.0 0 15 30.0
0
2.0
3.  Oblicza sportu
(WSPORT_12_I_S_03)
30.0 0 15 30.0
0
2.0
4.  Wybrane problemy pracy trenera
(WSPORT_15_I_006)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
5.  Wyzwania współczesnego rynku sportowego
(PWSPORT_18_I_005)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
6.  Budowanie marki osobistej w internecie
(PW.SP-PT_19_I_02)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
VI Specjalność Menedżer Sportu - przedmiot do wyboru teoretyczny (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)-PLAN
1.  Przedmiot teoretyczny do wyboru
(XSP_19_I_PdW-T)
45.0 0 30 30.0
0
2.0
15.0
0
1.0
VII Specjalność Menedżer Sportu - przedmiot do wyboru praktyczny (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)
1.  Golf
(PWSPORT_18_I_008)
0 15.0 16 0
15.0
1.0
2.  Zarządzanie relacjami z klientem
(PW.SP-PP_21_I_01)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
VIII Moduł przedmiotów praktycznych (WF)
1.  Ćwiczenia siłowe
(PSPORT_13_I_S_06)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
2.  Lekkoatletyczne konkurencje biegowe
(PSPORT_13_I_S_19)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
3.  Pływanie
(SPORT_15_I_005)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
4.  Gimnastyka z elementami akrobatyki
(PSPORT_13_I_S_13)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
5.  Gry i zabawy ruchowe w etapie wstępnym treningu
(SPORT_15_I_007)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
6.  Judo
(PSPORT_13_I_S_09)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
7.  Ćwiczenia kompensacyjne w treningu sportowym
(SPORT_15_I_008)
10.0 20.0 20 10.0
20.0
2.0
8.  Badminton
(PSPORT_13_I_S_34)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
9.  Ju-jitsu
(PSPORT_13_I_S_28)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
10.  Fitness
(PSPORT_13_I_S_07)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
11.  Tenis
(SPORT_15_I_006)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
12.  Teoria i praktyka sportu osób niepełnosprawnych
(SPORT_15_I_009)
10.0 0 20 10.0
0
1.0
IX Moduł wyboru specjalności - Specjalność Trenerska
1.  Podstawy teorii wychowania fizycznego
(TSPORT_13_I_S_02)
20.0 10.0 20 20.0
10.0
2.0
2.  Biochemia wysiłku fizycznego
(SPORT-T_17_I_001)
20.0 10.0 30 20.0
10.0
3.0
3.  Lekkoatletyczne formy ruchu
(TSPORT_13_I_S_13)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
4.  Specyfika sportu dzieci i młodzieży
(SPORT-T_17_I_002)
10.0 10.0 20 10.0
10.0
2.0
5.  Kontrola auksologiczna
(TSPORT_13_I_S_09)
0 15.0 15 0
15.0
1.0
6.  Tenis stołowy – dysc. indywidualne
(TSPORT_13_I_S_07)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
7.  Lekkoatletyczne konkurencje techniczne – dysc. zespołowe
(TSPORT_13_I_S_08)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
8.  Fizjologia wysiłku fizycznego
(SPORT-T_17_I_003)
15.0 15.0 30 15.0
15.0
3.0
9.  Motoryczność sportowca
(TSPORT_13_I_S_10)
20.0 20.0 40 20.0
20.0
4.0
10.  Podstawy komunikacji społecznej
(SPORT-T_17_I_004)
10.0 10.0 20 10.0
10.0
2.0
11.  Metody wspomagania regeneracji
(SPORT-T_17_I_005)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
12.  Metodyka autoterapii
(SPORT-T_17_I_006)
15.0 15.0 40 15.0
15.0
3.0
13.  Podstawy fizjoterapii w sporcie
(SPORT-T_17_I_021)
15.0 0 15 15.0
0
1.0
14.  Zarządzanie obiektami i finansami w klubie sportowym
(TSPORT_13_I_S_14)
20.0 0 20 20.0
0
2.0
X Moduł praktyk - specjalność Trenerska.
1.  Praktyka zawodowa trenerska - dyscyplina: Piłka nożna
(SPORT-T_17_I_008)
0 200.0 100 0
100.0
4.0
0
100.0
4.0
2.  Praktyka zawodowa trenerska - dyscyplina: Piłka ręczna
(SPORT-T_17_I_009)
0 200.0 100 0
100.0
4.0
0
100.0
4.0
3.  Praktyka zawodowa trenerska - dyscyplina: Koszykówka
(SPORT-T_17_I_010)
0 200.0 100 0
100.0
4.0
0
100.0
4.0
4.  Praktyka zawodowa trenerska - dyscyplina: Siatkówka
(SPORT-T_17_I_011)
0 200.0 100 0
100.0
4.0
0
100.0
4.0
5.  Praktyka zawodowa trenerska - dyscyplina: Tenis
(SPORT-T_17_I_012)
0 200.0 100 0
100.0
4.0
0
100.0
4.0
6.  Praktyka zawodowa trenerska - dyscyplina: Kolarstwo
(SPORT-T_17_I_013)
0 200.0 100 0
100.0
4.0
0
100.0
4.0
7.  Praktyka zawodowa trenerska - dyscyplina: Kulturystyka
(SPORT-T_17_I_014)
0 200.0 100 0
100.0
4.0
0
100.0
4.0
8.  Praktyka zawodowa trenerska - dyscyplina: Judo
(SPORT-T_17_I_015)
0 200.0 100 0
100.0
4.0
0
100.0
4.0
9.  Praktyka zawodowa trenerska - dyscyplina: Pływanie
(SPORT-T_17_I_016)
0 200.0 100 0
100.0
4.0
0
100.0
4.0
10.  Praktyka zawodowa trenerska - dyscyplina: Lekkoatletyka
(SPORT-T_17_I_017)
0 200.0 100 0
100.0
4.0
0
100.0
4.0
11.  Praktyka zawodowa trenerska - dyscyplina: Strzelectwo sportowe
(SPORT-T_17_I_018)
0 200.0 100 0
100.0
4.0
0
100.0
4.0
12.  Praktyka zawodowa trenerska - dyscyplina: Tenis stołowy
(SPORT-T_17_I_019)
0 200.0 100 0
100.0
4.0
0
100.0
4.0
13.  Praktyka zawodowa trenerska - dyscyplina: Gimnastyka sportowa
(SPORT-T_17_I_020)
0 200.0 100 0
100.0
4.0
0
100.0
4.0
14.  Praktyka zawodowa trenerska - dyscyplina: Karate
(SPORT-T_19_I_001)
0 200.0 100 0
100.0
4.0
0
100.0
4.0
15.  Praktyka zawodowa trenerska - dyscyplina: Badminton
(SPORT-T_19_I_002)
0 200.0 100 0
100.0
4.0
0
100.0
4.0
16.  Praktyka zawodowa trenerska - dyscyplina: Ju-jitsu
(SPORT-T_19_I_003)
0 200.0 100 0
100.0
4.0
0
100.0
4.0
XI Moduł wyboru specjalności - Specjalność Menedżer Sportu
1.  Zachowania uczestników widowisk sportowych
(MSPORT_13_I_S_02)
5.0 15.0 20 5.0
15.0
2.0
2.  Marketing olimpijski
(MSPORT_13_I_S_01)
15.0 15.0 30 15.0
15.0
3.0
3.  Zarządzanie finansami w sporcie
(SPORT-MS_17_I_002)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
4.  Gry integracyjne
(MSPORT_13_I_S_05)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
5.  Gry i zabawy terenowe
(SPORT-MS_17_I_001)
15.0 20.0 35 15.0
20.0
3.0
6.  Podstawy sponsoringu
(SPORT-MS_17_I_003)
20.0 10.0 40 20.0
10.0
3.0
7.  Stretching
(SPORT-MS_17_I_004)
0 20.0 20 0
20.0
2.0
8.  Tenis stołowy
(MSPORT_13_I_S_09)
0 20.0 20 0
20.0
2.0
9.  Budowanie i rozwijanie zespołów sportowych
(MSPORT_14_I_S_002)
10.0 20.0 30 10.0
20.0
3.0
10.  Orienteering
(MSPORT_13_I_S_11)
0 20.0 30 0
20.0
2.0
11.  Współczesne formy rekreacji
(SPORT-MS_17_I_005)
0 20.0 20 0
20.0
2.0
12.  Trening menedżerski
(MSPORT_13_I_S_10)
0 40.0 40 0
40.0
3.0
13.  Psychologia zarządzania
(SPORT-MS_17_I_010)
20.0 20.0 45 20.0
20.0
3.0
14.  Podstawy negocjacji
(SPORT-MS_17_I_006)
20.0 0 20 20.0
0
2.0
15.  Podstawy psychodietetyki
(SPORT-MS_17_I_007)
25.0 0 10 25.0
0
1.0
16.  Taneczne formy ruchu
(SPORT-MS_17_I_008)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
17.  Metody regeneracji organizmu
(SPORT-MS_17_I_009)
15.0 15.0 40 15.0
15.0
3.0
18.  Zarządzanie procesami w klubie sportowym
(MSPORT_13_I_S_16)
15.0 15.0 30 15.0
15.0
4.0
19.  Public relations
(MSPORT_13_I_S_20)
20.0 15.0 35 20.0
15.0
3.0
XII Moduł praktyk - Specjalność Menedżer Sportu
1.  Praktyka zawodowa menedżerska
(SPORT_15_I_011)
0 200.0 100 0
100.0
4.0
0
100.0
4.0
XIII Języki obce (student wybiera jeden język nowożytny)
1.  Język obcy
(SPORT_15_I_J001)
0 240.0 120 0
0
30.0
30.0
2.0
2.0
0
0
30.0
30.0
2.0
2.0
0
0
30.0
30.0
2.0
2.0
0
0
30.0
30.0
3.0
3.0
XIV Specjalizacja zawodowa: ścieżka trenerska (student realizuje wybraną dyscyplinę sportu)
1.  Specjalizacja zawodowa - Judo
(TSPORT_15_I_003)
150.0 150.0 300 20.0
20.0
4.0
20.0
20.0
4.0
25.0
25.0
4.0
25.0
25.0
4.0
30.0
30.0
4.0
30.0
30.0
4.0
2.  Specjalizacja zawodowa - Ju-itsu
(TSPORT_19_I_S-Z_01)
150.0 150.0 250 20.0
20.0
4.0
20.0
20.0
4.0
25.0
25.0
4.0
25.0
25.0
4.0
30.0
30.0
4.0
30.0
30.0
4.0
3.  Specjalizacja zawodowa - Badminton
(TSPORT_18_I_S-Z_02)
150.0 150.0 300 20.0
20.0
4.0
20.0
20.0
4.0
25.0
25.0
4.0
25.0
25.0
4.0
30.0
30.0
4.0
30.0
30.0
4.0
4.  Specjalizacja zawodowa - Karate
(TSPORT_18_I_S-Z_01)
150.0 150.0 300 20.0
20.0
4.0
20.0
20.0
4.0
25.0
25.0
4.0
25.0
25.0
4.0
30.0
30.0
4.0
30.0
30.0
4.0
5.  Specjalizacja zawodowa - Gimnastyka sportowa
(TSPORT_15_I_005)
150.0 150.0 300 20.0
20.0
4.0
20.0
20.0
4.0
25.0
25.0
4.0
25.0
25.0
4.0
30.0
30.0
4.0
30.0
30.0
4.0
6.  Specjalizacja zawodowa - Pływanie
(TSPORT_15_I_004)
150.0 150.0 300 20.0
20.0
4.0
20.0
20.0
4.0
25.0
25.0
4.0
25.0
25.0
4.0
30.0
30.0
4.0
30.0
30.0
4.0
7.  Specjalizacja zawodowa - Kolarstwo
(TSPORT_15_I_002)
150.0 150.0 300 20.0
20.0
4.0
20.0
20.0
4.0
25.0
25.0
4.0
25.0
25.0
4.0
30.0
30.0
4.0
30.0
30.0
4.0
8.  Specjalizacja zawodowa - Tenis
(TSPORT_15_I_001)
150.0 150.0 300 20.0
20.0
4.0
20.0
20.0
4.0
25.0
25.0
4.0
25.0
25.0
4.0
30.0
30.0
4.0
30.0
30.0
4.0
9.  Specjalizacja zawodowa - tenis stołowy
(TSPORT_14_I_S_001)
150.0 150.0 300 20.0
20.0
4.0
20.0
20.0
4.0
25.0
25.0
4.0
25.0
25.0
4.0
30.0
30.0
4.0
30.0
30.0
4.0
10.  Specjalizacja zawodowa - Lekkoatletyka
(TSPORT_13_I_S_25)
150.0 150.0 300 20.0
20.0
4.0
20.0
20.0
4.0
25.0
25.0
4.0
25.0
25.0
4.0
30.0
30.0
4.0
30.0
30.0
4.0
11.  Specjalizacja zawodowa - kulturystyka
(TSPORT_13_I_S_22)
150.0 150.0 300 20.0
20.0
4.0
20.0
20.0
4.0
25.0
25.0
4.0
25.0
25.0
4.0
30.0
30.0
4.0
30.0
30.0
4.0
12.  Specjalizacja zawodowa - strzelectwo sportowe
(TSPORT_13_I_S_26)
150.0 150.0 300 20.0
20.0
4.0
20.0
20.0
4.0
25.0
25.0
4.0
25.0
25.0
4.0
30.0
30.0
4.0
30.0
30.0
4.0
13.  Specjalizacja zawodowa - piłka siatkowa
(TSPORT_13_I_S_11)
150.0 150.0 300 20.0
20.0
4.0
20.0
20.0
4.0
25.0
25.0
4.0
25.0
25.0
4.0
30.0
30.0
4.0
30.0
30.0
4.0
14.  Specjalizacja zawodowa - piłka nożna
(TSPORT_13_I_S_01)
150.0 150.0 300 20.0
20.0
4.0
20.0
20.0
4.0
25.0
25.0
4.0
25.0
25.0
4.0
30.0
30.0
4.0
30.0
30.0
4.0
15.  Specjalizacja zawodowa - koszykówka
(TSPORT_13_I_S_06)
150.0 150.0 300 20.0
20.0
4.0
20.0
20.0
4.0
25.0
25.0
4.0
25.0
25.0
4.0
30.0
30.0
4.0
30.0
30.0
4.0
16.  Specjalizacja zawodowa - piłka ręczna
(TSPORT_13_I_S_03)
150.0 150.0 300 20.0
20.0
4.0
20.0
20.0
4.0
25.0
25.0
4.0
25.0
25.0
4.0
30.0
30.0
4.0
30.0
30.0
4.0
XV Moduł praktyk
1.  Zgrupowanie sportowe (obóz) praktyka terenowa wybr. dysc.
(SPORT_15_I_010)
0 100.0 30 0
100.0
4.0
XVI Moduł pracy dyplomowej
1.  Metodologia pracy dyplomowej
(SPORT_17_I_007)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
2.  Seminarium pracy dyplomowej
(SPORT_17_I_008)
0 0.0 15 0
0.0
1.0
3.  Seminarium pracy dyplomowej i ocena pracy dyplomowej
(SPORT_17_I_009)
0 0.0 30 0
0.0
2.0