piątek, 23 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Pedagogika sportu


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 15.0 15.0 4.0
Suma 15.0 15.0 4.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów podstawowych i kierunkowych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr R. Mauer-Różańska, asystent

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr R. Mauer-Różańska, asystent

Cel przedmiotu

Przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu pedagogiki sportu. Przygotowanie do samodzielnej pracy szkoleniowej w sporcie. Poznanie wartości wychowawczych sportu. Wykorzystanie wiedzy pedagogicznej w pracy szkoleniowej w klubie sportowym. Rozwiązywanie problemów szkolenowych, wychowawczych i organizacyjnych. Uswiadomienie studentom czynników majacych wpływ na proces szkolenia sportowego.Wykorzystywanie nowoczesnych metod uczenia się i nauczania.

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów i ćwiczeń. Tematyka przedmiotu obejmuje: rola i zadania trenera,
Współpraca pomiędzy trenerem a sportowcem. Autorytet trenera.  Profesjonalny i skuteczny trener.
Komunikowanie się w procesie treningowym. Wartości wychowawcze sportu. Wartości etyczne i estetyczne sportu. Edukacyjne wartości sportu. Indywidualizacja i intelektualizacja procesu szkoleniowego. Trudności wychowawcze w pracy trenera. Pedagogiczna odpowiedzialność trenera za wszechstronny rozwój osobowości sportowca.