piątek, 23 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Trener Przygotowania Motorycznego

Nazwa przedmiotu

Trening rozwoju osobistego


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 30.0 0 2.0
Suma 30.0 0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Specjalność Trener Przygotowania Motorycznego - przedmiot teoretyczny do wyboru 1 (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Leśniewska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Leśniewska, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w samowiedzę dotyczącą ich kompetencji osobistych i psychospołecznych oraz umiejętności wykorzystywania tej wiedzy w celu samodoskonalenia i samorozwoju. A także wzrost świadomości znaczenia rozwoju osobistego w życiu człowieka.

Opis przedmiotu

Przedmiot składa się z cyklu treningów stymulujących własny rozwój. Podczas zajęć studenci mają możliwość dokonać analizy indywidualnych potencjałów rozwojowych. Zajęcia mają na celu rozwijanie samoświadomości studentów w zakresie ich funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego, a także wybranych aspektów ich osobowości, wzmacniając ich zdolności intrapersonalne, jak i interpersonalne oraz pozwalając rozpoznać własne wzorce funkcjonowania w interakcjach indywidualnych i grupowych.