piątek, 23 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Podstawy posturologii


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 15.0 10.0 2.0
Suma 15.0 10.0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Personalny.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Biologicznych i Motorycznych Podstaw Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr K. Chromik, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Chromik, adiunkt

Cel przedmiotu

1.  Zapoznanie i przekazanie wiedzy studentowi z zakresu nauki jaką jest posturologia. 2.  Zapewnienie zaktualizowanej wiedzy w zakresie postawy ciała, zaburzeń postawy i reedukacji w aspekcie teoretycznym i praktycznym. 3. Student nauczy się korzystać z wytyczych dla różnych nieprawidłowości w zakresie postawy ciała zaczerpniętych z następujących organizacji naukowych (AHA, ACSM, ADA),jak też zaprogramować programy szkoleniowe dla trenera.

Opis przedmiotu

 Do utrzymania człowieka w pozycji stojącej służy złożony mechanizm neurofizjologiczny. Posturologia ta wyjaśnia jakim zjawiskom fizjologicznym zawdzięcza się możliwość utrzymywania stojącej pozycji statycznej jak i podczas ruchu . Posturologia skupia wiedzę z wielu dyscyplin, m.in. otoneurologii, ortopedii, neurologii, okulistyki, kinezjologii, fizjoterapii i psychoterapii i biomechaniki.  Zagadnienie postawy nie sprowadza się  tylko do statycznej kompozycji poszczególnych odcinków ciała. Utrzymywanie pionowej postawy jest swego rodzaju aktem ruchowym, zdolnością koordynacyjną. Jedną z ważnych przyczyn zaburzeń postawy ciała a w konsekwencji szeregu chorób lub bólu jest nieprawidłowa funkcja wybranych grup receptorów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz warsztatów i ćwiczeń aktywnych,  w czasie których studenci mają możliwość zapoznania się ze sprzętem wykorzystywanym w badaniach.