piątek, 23 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Periodyzacja treningu w sporcie


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 30.0 10.0 3.0
Suma 30.0 10.0 3.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Nowak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Nowak, adiunkt

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z treningiem sportowym osób pełno- i niepełnosprawnych w aspekcie:

1. podstawowych pojęć i zasad ten trening regulujących,

2. struktury czasowej obejmującej etapy, okresy i cykle przygotowania sportowca,

3. zróżnicowania oddziaływania treningowego w zakresie: metod, środków i form.Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu student zapoznaje się, w zakresie ogólnym, ze strukturą treningu sportowego osób pełno- i niepełnosprawnych. W ramach wykładów i ćwiczeń uzyskuje wiedzę na temat struktury czasowej szkolenia oraz wypełniających tę strukturę treści. Na drodze porównawczej uczy się dostrzegania różnic oraz podobieństw między treningiem osób pełno- niepełnosprawnych, szczególnie uwzględniając metody, formy oraz środki treningowe.