piątek, 23 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Poradnictwo dietetyczne


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 10.0 0 1.0
Suma 10.0 0 1.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Specjalność Żywienie i suplementacja w sporcie.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Biologicznych i Motorycznych Podstaw Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr inż. A. Broniecka, wykładowca

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr inż. A. Broniecka, wykładowca,
dr inż. A. Książek, adiunkt,
prof. dr hab. M. Słowińska-Lisowska, prof. zw.,
dr inż. A. Zagrodna, adiunkt

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy w zakresie udzielania kompetentnych porad dietetycznych i planowania żywienia dla osób zdrowych.

Nabycie umiejętności rozumienia leczenia dietetycznego, planowania dietoterapii i prawidłowego doboru produktów w podstawowych dietach leczniczych oraz opracowanie zaleceń żywieniowych dla pacjenta.

Nabycie umiejętności udzielania porad i planowania diet zawodników różnych dyscyplin sportu.

Przekazanie analiz jadłospisów sportowców w różnych okresach treningowych.

Opis przedmiotu

Przedmiot prowadzony w formie wykładów. Znajomość zasad żywienia w określonych jednostkach chorobowych oraz poszczególnych dyscyplinach sportu pozwoli studentowi na przygotowanie materiałów edukacyjnych, planowania scenariuszy wizyt, prezentacji grupowych oraz zaplanowania i przeprowadzenia edukacji/poradnictwa żywieniowego w konkretnych sytuacjach.