piątek, 23 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska : dyscyplina Piłka siatkowa


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 35.0 0 3.0
2 3 0 35.0 3.0
2 4 0 30.0 4.0
Suma 35.0 65.0 10.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja Instruktorska dla wszystkich specjalności z wyłączeniem "Menadżer Organizacji Sportowej"

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Motoryczności Człowieka

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr E. Superlak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr E. Superlak, adiunkt

Cel przedmiotu

1.  Nabycie umiejętności stosowania pomiarów i testów umożliwiających identyfikację dyspozycji, umiejętności i sprawności działania graczy.

2.  Wykorzystanie pozyskanej wiedzy dotyczącej procesu trenowania siatkarza poprzez samodzielne projektowanie i realizację różnych  jednostek treningowych.

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany jest w klubie sportowym, pod kierunkiem trenera zajmującego się szkoleniem młodzieży. Szczegółowy plan organizacji zajęć uzgodniony jest z trenerem, a obejmuje przede wszystkim:

- zapoznanie się z elementami planu treningowego dla danej grupy szkoleniowej;

- sposoby i zakres kontroli efektów treningowych poprzez identyfikację graczy w obszarze zdolności, umiejętności i sprawności działania w grze;

- hospitację zajęć prowadzonych przez trenera i innych praktykantów;

- samodzielne prowadzenie części jednostki treningowej;

- samodzielne prowadzenie jednostek treningowych;

- czynny udział w organizacji zawodów sportowych (np. sędziowanie, spikerowanie, obserwacja statystyczna przebiegu gry);

- organizacja i funkcjonowanie klubu sportowego