środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

trenerska

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja zawodowa - strzelectwo sportowe


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 20.0 20.0 4.0
1 2 20.0 20.0 4.0
2 3 25.0 25.0 4.0
2 4 25.0 25.0 4.0
3 5 30.0 30.0 4.0
3 6 30.0 30.0 4.0
Suma 150.0 150.0 24.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja zawodowa: ścieżka trenerska (student realizuje wybraną dyscyplinę sportu)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr K. Kurzawski, starszy wykładowca

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr A. Kijowski, asystent,
dr K. Kurzawski, starszy wykładowca,
mgr R. Mauer-Różańska, asystent

Cel przedmiotu

Przygotowanie specjalistów do pracy trenerskiej na podstawowym etapie szkolenia w strzelectwie sportowym. Opanowanie umiejętności samodzielnego planowania, organizowania, motywowania i kontroli procesu szkolenia w strzelectwie sportowym. Umożliwienie zdobycia wiedzy o aspektach metodycznych procesu nauczania umiejętności technicznych  i taktycznych oraz psychicznych potrzebnych w strzelectwie sportowym. Umożliwienie zdobycia wiedzy z zakresu sprawnego kierowania procesem  wychowania i szkolenia uzdolnionego sportowca. Umożliwienie nabywania umiejętności organizowania współzawodnictwa oraz kompetencji społecznych przejawiających się w sprawności organizacyjnej, komunikowaniu się na różnych poziomach.

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające przygotowania do samodzielnego, bezpiecznego prowadzenia zajęć szkoleniowych i pracy trenerskiej na podstawowym etapie szkolenia w strzelectwie sportowym. Realizowane zajęcia w formie ćwiczeń i zajęć praktycznych. Opanowanie podstawowych umiejętności z zakresu planowania, organizowania zajęć szkoleniowych, nauczania techniki i taktyki strzelania oraz przygotowania psychicznego. Opanowanie umiejętności organizacji zawodów sportowych i sędziowania oraz wykorzystaniu sprzętu pomocniczego. Opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć szkoleniowych z uzdolnionym sportowcem specjalizującym się strzelectwie sportowym. Opanowanie umiejętności i sprawności kierowania procesem wychowania i szkolenia uzdolnionego sportowca.