środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Public relations


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 --- --- ---
3 6 20.0 15.0 3.0
Suma 20.0 15.0 3.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Specjalność Menedżer Sportu

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr E. Pieniacka, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr E. Pieniacka, adiunkt

Cel przedmiotu

Cel. 1. Nabycie wiedzy i umiejętności koniecznych do skutecznego kształtowania wizerunku publicznego osoby i instytucji

Cel. 2. Poszerzenie kompetencji z zakresu pracy zespołowej, ze szczególnym ukierunkowaniem na tworzenie strategii Public Relations

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje wykłady i ćwiczenia o charakterze warsztatowym, pozwalające nabyć wiedzę i umiejętności konieczne w skutecznym kształtowaniu wizerunku własnego oraz organizacji. W ramach przedmiotu student zyska okazję do pracy nad prawidłową strategię Public Relations.