środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Nieokreślony

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Organizacja zawodów i zgrupowań sportowych


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 15.0 15.0 2.0
Suma 15.0 15.0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów kierunkowych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr K. Kurzawski, starszy wykładowca

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Kurzawski, starszy wykładowca,
mgr R. Mauer-Różańska, asystent

Cel przedmiotu

 

1. Przekazanie niezbędnej wiedzy na temat organizacji zawodów i zgrupowań sportowych.

2. Operowanie wiedzą na temat nowoczesnych widowisk sportowych.

3. Zrozumienie znaczenie profesjonalnego przygotowania i przeprowadzenia zgrupowania sportowego,

4. Opanowanie podstawowych umiejętności z organizacji imprez sportowych.

Opis przedmiotu


Przedmiot realizowany jest w formie wykładów i ćwiczeń. Przedmiot zapoznaje studentów z organizacją zawodów i zgrupowań sportowych. Zajęcia służą doskonaleniu umiejętności organizacyjnych. Opanowanie podstawowych umiejętności z organizacji imprez sportowych. Ważności bezpieczeństwa imprez sportowych. W toku zajęć student pogłębi świadomość wartości wychowawczych, etycznych i estetycznych imprez sportowych i profesjonalnego zgrupowania sportowego.