środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Menedżer Sportu

Nazwa przedmiotu

CSR w sporcie


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 15.0 0 1.0
Suma 15.0 0 1.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów do wyboru - przedmioty teoretyczne (student wybiera jeden przedmiot w semestrze) realizują wszyscy studenci na kierunku

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KTIR_12_I_S_28 - Zarządzanie

Jednostka prowadząca

Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

--- P. Cych, ---

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

-----

Cel przedmiotu

C1. Przekazanie studentom specjalności menedżerskiej wiedzy dotyczącej społecznej odpowiedzialności biznesu jako elementu zarządzania współczesna organizacją sportową.

C2. Przekazanie realizacji tzw. dobrych praktyk w zakresie idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) we współpracy z organizacji biznesowymi oraz organizacjami otoczenia biznesu. 

C3. Poznanie i nabycie umiejętności doboru narzędzi, standardów i dobrych praktyk CSR.

Opis przedmiotu

Założenia filozofii/idei społecznej odpowiedzialności biznesu (ang.CSR). 

Rozwój idei CSR. Norma PN-ISO 26000, cel i zakres, terminologia, zalecenia. Kluczowe obszary społecznej odpowiedzialności biznesu. Odpowiedzialność za środowisko jako istotna część CSR. CSR jako element zrównoważonego rozwoju. Dobre praktyki w zakresie współpracy organizacji profit i non profit. 

Charakterystyka kluczowych obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu, przykłady dobrych praktyk wdrażania projektów z zakresu CSR, społeczna odpowiedzialności biznesu jako instrument wdrażania idei zrównoważonego rozwoju, korzyści i bariery wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu.


Wykład z elementami aktywizacji słuchaczy.

Ćwiczenia: klasyczna metoda problemowa, dyskusja, praca w grupach, wystąpienie, praca z dokumentem źródłowym.