środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Wyzwania współczesnego rynku sportowego


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 15.0 0 1.0
Suma 15.0 0 1.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów do wyboru - przedmioty teoretyczne (student wybiera jeden przedmiot w semestrze) realizują wszyscy studenci na kierunku

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr I. Perechuda, asystent

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr I. Perechuda, asystent

Cel przedmiotu

1.  Pozyskanie wiedzy w formie podstawowych pojęć, kategorii, koncepcji, teorii w zakresie kształtowania się procesów rynkowych we współczesnym sporcie w Polsce i na świecie.

2. Nabycie podstawowych umiejętności samoanalizy studenta i rozumienia współczesnych zmian na rynku sportowym.

3. Pozyskanie niezbędnych umiejętności aplikacyjnych poznanych zasad.

Opis przedmiotu

Przedmiot skupia się na analizowaniu i projektowaniu procesów na rynku sportowym:

1. Opis i wyjaśnienie podstawowych pojęć w zakresie zdarzeń sportowych, społecznych i biznesowych na rynku sportowym.

2. Ćwiczenia umiejętności analitycznego myślenia, kreatywności w rozwiązywaniu problemów.