środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Rozwijanie Start-Upu w sporcie


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 15.0 0 1.0
Suma 15.0 0 1.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalność Menedżer Sportu - przedmiot do wyboru teoretyczny (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr I. Perechuda, asystent

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr I. Perechuda, asystent

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zrozumienie i stosowanie przez studentów koncepcji efektywnego rozwijania start-upu w sporcie opartego na innowacyjności

Opis przedmiotu

Przedmiot skupia się na zakładaniu i rozwijaniu przedsiębiorstwa poprzez:

1. Opis i wyjaśnienie podstawowych pojęć w zakresie form prawnych prowadzenia przedsiębiorstwa w sporcie

2. Opis i wyjaśnienie podstawowych pojęć w zakresie organizowania procesów związanych z rozpoczynaniem prowadzenia działalności gospodarczej w różnych formach prawnych ze szczególnym naciskiem na aspekty, prawne, modelowanie biznesowe i marketingowe.