środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Socjologia sportu


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 30.0 0.0 3.0
Suma 30.0 0.0 3.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j. rosyjski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów kierunkowych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Terapii Zajęciowej

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Kuśnierz, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Kuśnierz, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Przekazanie wiedzy o strukturach społecznych oraz zmianach społecznych występujących w
społeczeństwie.
2. Przekazanie wiedzy o społeczno-kulturowych uwarunkowaniach współczesnego sportu.
3. Holistyczne spojrzenie na dynamikę grupy sportowej - zrozumienie, samodzielna analiza oraz
interpretacja wpływu relacji społecznych na funkcjonowanie grupy sportowej.

Opis przedmiotu

Socjologia sportu jako przedmiot kierunkowy w zakresie wiedzy teoretycznej i praktycznej umożliwia
poznanie i rozumienie zjawisk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem działalności sportowej
oraz holistyczne spojrzenie na procesy i zmiany zachodzące we współczesnym sporcie. W zakresie
umiejętności praktycznych przygotowuje do planowania, organizowania oraz kontrolowania działań
mających wpływ na efektywność grupy sportowej, na podejmowanie działań zwiększających
spójność grupową oraz rozwiązywanie konfliktów.