środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

MENEDŻER SPORTU

Nazwa przedmiotu

Techniki wpływu na klienta


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 15.0 0 1.0
Suma 15.0 0 1.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalność Menedżer Sportu - przedmiot do wyboru teoretyczny (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Jabłonkowska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Jabłonkowska, adiunkt

Cel przedmiotu

- wskazanie różnorodnych środków oddziaływania perswazyjnego na klientów;

- wyposażenie studentów w retoryczne umiejętności podwyższające ich kwalifikacje na rynku przedsiębiorczym.

Opis przedmiotu

Podczas zajęć student zdobywa zarówno wiedzę, jak i umiejętności (na poziomie użyteczności prywatnej i zawodowej) oddziaływania na innych ludzi właściwie dobranymi technikami retorycznymi. Uczy się określać korzyści płynące z celowanej perswazji a unikać manipulacji, będącej źródłem wielu zagrożeń. Na zajęciach szczególny nacisk położony jest na praktyczne informacje, dotyczące tego, w jaki sposób: rozpoznać typ klienta i jak wpływać na jego motywacje; jak czytać prawdę o nim z jego mowy ciała i czerpać informację z charakteru jego pisma; jak pobudzać jego emocje i wolę do działania; jak przekonać go argumentami logicznymi i quasi-logicznymi; jak zarządzać jego umysłem.