środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Zarządzanie obiektami i finansami w klubie sportowym


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 --- --- ---
3 6 20.0 0 2.0
Suma 20.0 0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Specjalność Trenerska

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Maśliński, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr M. Kostrzewa, wykładowca,
dr R. Kubacki, adiunkt,
dr J. Maśliński, adiunkt,
dr hab. K. Witkowski, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

C1 - Wyposażenie studenta w podstawową  wiedzę na temat organizowania klubu sportowego i zarządzania nim.

C2 - Wyposażenie studenta w podstawową wiedzę na temat zarządzania przedsięwzięciami sportowymi.

Opis przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z etapami zakładania klubu sportowego i jego funkcjonowania. Na zajęciach student może zapoznać się z możliwościami pozyskiwania środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie klubu, sposobem ich ewidencjonowania oraz rozliczania. Na zajęciach student zapoznaje się z możliwościami zarządzania obiektami sportowymi.