środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Teoria i metodyka bezpiecznego upadania


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 15.0 15.0 2.0
Suma 15.0 15.0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów kierunkowych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

SSPORT_12_I_S_02 - Judo,
PWFIZ_15_I_af004 - Ju-jitsu

Jednostka prowadząca

Katedra Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Kubacki, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Kubacki, adiunkt,
dr J. Maśliński, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Wiedza o zjawisku uszkodzeń ciała spowodowanych utratą równowagi, upadkiem i zderzeniem z podłożem oraz na skutek zderzeń z przeszkodami pionowymi lub obiektami będącymi w ruchu.

2. Umiejętność doboru systematyki ćwiczeń podczas nauczania bezpiecznych upadków dzieci i młodzieży w różnym wieku, na różnym poziomie sprawności fizycznej

Opis przedmiotu

„Teoria i metodyka bezpiecznego upadania ” jest kształceniem trenerów, instruktorów sportu oraz nauczycieli WF, którzy w przyszłości mogliby realizować misję profilaktyki uszkodzeń ciała na skutek upadku i zderzenia z podłożem lub spowodowanych zderzeniem z przeszkodą w przypadku dzieci i młodzieży .Przedmiot powstał w wyniku obserwacji zachowań dzieci w szkołach podczas zajęć wychowania fizycznego, podczas zabaw na przerwach i w różnych formach aktywności pozaszkolnej (gry w piłkę, jazdy na rowerze, na wrotkach i deskorolkach ,nartach ,łyżwach itp.).Umiejętność bezpiecznego upadania  opiera się na trzech filarach: metody prof. Feldenkraisa, ukemi judo , metody nauczania Teacher Ball dr Rafała Kubackiego i może być  metodą wspomagającą w treningu sportowym dla wielu dyscyplin sportowych uprawianych przez dzieci tj. zespołowe gry sportowe, sporty zimowe, kolarstwo, wrotkarstwo, coraz modniejsze jeździectwo , sporty walki. Przed studentem otwierają się możliwości uzyskania unikalnych, atrakcyjnych i społecznie pożądanych kwalifikacji instruktora ukemi- bezpiecznego upadania uprawniające do pracy z dziećmi i młodzieżą. Student zna anatomię, podstawy fizjologii wysiłku, kinezjologii, biomechaniki, psychologii