środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Praktyka zawodowa trenerska - dyscyplina: Judo


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 0 100.0 4.0
2 4 --- --- ---
3 5 0 100.0 4.0
Suma 0 200.0 8.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł praktyk - specjalność Trenerska.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

SSPORT_12_I_S_01 - Judo,
KWF_13_S_I_100 - Specjalizacja instruktorska - judo

Jednostka prowadząca

Katedra Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. K. Witkowski, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Maśliński, adiunkt,
dr hab. K. Witkowski, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

C1 - Przygotowanie wykwalifikowanej kadry trenerskiej do samodzielnego prowadzenia zajęć judo z osobami w różnym wieku.

C2 -Przygotowanie kadry trenerskiej dla potrzeb sportu szkolnego, młodzieżowego i klubów sportowych.

C3 -Wykształcenie rozumnego  trenera posiadającego wiedzę  do realizowania  praktycznych i informacyjnych potrzeb zawodnika w odniesieniu do jego wszechstronnego rozwoju, możliwości motorycznych i dyspozycyjności swoim ciałem.

Opis przedmiotu

Zajęcia realizowane są w formie ćwiczeń i wykładów, na których student w sposób praktyczny nabywa umiejętności wykorzystywania filozofii Budo i środków oddziaływania na zachowanie się człowieka  w całym procesie ontogenezy. Celem dydaktycznym przedmiotu jest wykształcenie rozumnego  trenera gotowego do realizowania  praktycznych i informacyjnych potrzeb zawodnika w odniesieniu do jego wszechstronnego rozwoju, możliwości motorycznych i dyspozycyjności swoim ciałem. Na zajęciach studenci otrzymują specjalistyczną wiedzę dotyczącą przygotowywania i projektowania makrocykli, mezocykli, jednostek treningowych dla różnych grup wiekowych z nastawieniem na dyscyplinę judo. Studenci wyposażani są także w wiedzę na temat organizacji i prowadzenie zgrupowań sportowych, zawodów sportowych, dokumentacji dotyczącej judo. Systematyzowana jest wiedza z zakresu technik judo (trzymań, rzutów, dźwigni, duszeń).

Warunki uczestnictwa:

Posiadanie minimum 2 kyu w dyscyplinie judo.