środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Lekkoatletyczne formy ruchu
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Specjalność Trenerska

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Lekkoatletyki i Gimnastyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr L. Korzewa, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr L. Korzewa, adiunkt,
prof. dr hab. K. Maćkała, prof. zw.,
dr R. Michalski, adiunkt,
dr E. Misiołek, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Zaznajomienie z podstawami warsztatu treningowego stosowanego w różnych blokach konkurencji lekkoatletycznych, dla różnych kategorii wiekowych.

2. Wyposażenie w wiedzę i umiejętności dotyczące organizacji i przeprowadzenia sprawdzianów i zawodów o charakterze lekkoatletycznym.

3. Wskazanie przydatności i możliwości zastosowania form, metod i środków lekkoatletycznych w rozwoju sprawności motorycznej winnych dyscyplinach sportu.

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające studentom zapoznanie się z formami, metodami i środkami treningowymi charakterystycznymi dla poszczególnych bloków konkurencji lekkoatletycznych: biegów (sprintów, biegów średnich i długich, biegów płotkarskich) rzutów i skoków. Dowiedzą się oni jak wykorzystać warsztat lekkoatletyczny w innych dyscyplinach sportu. Zostaną zaznajomieni z przepisami konkurencji lekkoatletycznych oraz z zasadami organizacji i przeprowadzania imprez lekkoatletycznych, co umożliwi im przygotowanie i przeprowadzenie zawodów wielobojowych.