środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Lekkoatletyczne konkurencje techniczne – dysc. zespołowe
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Specjalność Trenerska

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Lekkoatletyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr L. Korzewa, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr L. Korzewa, adiunkt,
prof. dr hab. K. Maćkała, prof. zw.,
dr R. Michalski, adiunkt,
dr E. Misiołek, adiunkt,
dr U. Włodarczyk, wykładowca

Cel przedmiotu

C1 - Umożliwienie zdobycia wiedzy na temat znaczenia siły w lekkoatletyce  

C2 - Umożliwienie zdobycia podstawowych wiadomości z zakresu kształcenia techniki i metodyki nauczania wybranych  konkurencji lekkoatletycznych.
C3 - Umożliwienie opanowania i doskonalenia techniki: skoku w dal, skoku wzwyż techniką naturalną i flop, rzutu piłeczką palantową i pchnięcia kulą. 

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zdobycie wiedzy na temat znaczenia siły i zdolności koordynacyjnych w lekkoatletyce. Umożliwia pozyskanie podstawowych wiadomości z zakresu kształcenia techniki i metodyki nauczania wybranych konkurencji lekkoatletycznych. Ćwiczenia praktyczne pozwalają  na opanowanie i doskonalenie techniki: skoku w dal, skoku wzwyż techniką naturalną i flop, rzutu piłeczką palantową i pchnięcia kulą. Zajęcia realizowane są w formie audytoryjnej, seminaryjnej i laboratoryjnej.