środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja zawodowa - piłka nożna


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 20.0 20.0 4.0
1 2 20.0 20.0 4.0
2 3 25.0 25.0 4.0
2 4 25.0 25.0 4.0
3 5 30.0 30.0 4.0
3 6 30.0 30.0 4.0
Suma 150.0 150.0 24.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja zawodowa: ścieżka trenerska (student realizuje wybraną dyscyplinę sportu)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Treningu w Grach Zespołowych

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. M. Konefał, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. M. Konefał, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

1.  C1 - Poznanie celów i zadań etapowego kształcenia gracza oraz powinności i kompetencji trenera.

2.  C2 - Nabycie wiedzy o istocie wielopodmiotowej gry oraz dyspozycji do sytuacyjnych uwarunkowań działania zawodników.

3.  C3 - Opanowanie wiedzy i umiejętności identyfikowania, niezawodności działania oraz programowania środków i metod doskonalących umiejętności gry.

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany jest na Studiach I stopnia, kierunek Sport, specjalność trenerska. Dominującą formą prowadzenia zajęć są ćwiczenia. Treści kształcenia obejmują szeroki zakres problematyki związanej z treningiem w grze w piłkę nożną. Dopełnieniem realizacji przedmiotu jest Praktyka w klubie - warsztaty trenerskie, które w wymiarze 165 godzin odbywają się na piątym i szóstym semestrze studiów.