środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Badminton
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów praktycznych (WF)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr H. Nawara, starszy wykładowca

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr H. Nawara, starszy wykładowca

Cel przedmiotu

- Ukazanie wszechstronnych walorów badmintona jako gry sportowej w kształceniu wybranych przejawów sprawności fizycznej sportowca.

- Opanowanie przez studentów podstawowych umiejętności techniki gry w badmintona i interpretacji elementarnych zasad i przepisów gry.

- Opanowanie przez studenta umiejętności wykorzystania specyficznych dla badmintona elementów techniki gry w doskonaleniu sprawności fizycznej graczy innych dyscyplin sportowych.

- Opanowanie umiejętności organizowania i realizowania badmintonowych  imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.


Opis przedmiotu


Zajęcia mają charakter praktyczny, ćwiczenia realizowane są  w hali sportowej AWF we Wrocławiu (ul. Witelona 25a)  oraz w wybranych  obiektach sportowych Wrocławia wyposażonych  w  korty do gry w badmintona. Podczas zajęć studenci zaznajamiani są z wszechstronnymi walorami badmintona jako gry sportowej,  poznają historię rozwoju dyscypliny na świecie i w Polsce, opanowują podstawowe elementy techniki gry, a ponadto przyswajają umiejętności interpretacji elementarnych zasad, reguł i przepisów gry. W końcowej fazie edukacji studenci organizują akademicką, badmintonową imprezę sportową, przyjmując na siebie różnorodne funkcje i zadania organizacyjne.