środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Odnowa biologiczna
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów kierunkowych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Sportu Osób Niepełnosprawnych

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Pawelec, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Kochański, starszy wykładowca,
dr R. Pawelec, adiunkt,
dr R. Szafraniec, adiunkt,
dr E. Szczuka, adiunkt

Cel przedmiotu

C 1 - Zaznajomienie studentów z problematyką odnowy biologicznej w procesie szkolenia sportowego.

C 2 - Wskazanie studentom metod i środków  stosowanych w procesie przygotowania zawodnika do wysiłku i optymalizacji  wypoczynku. 

Opis przedmiotu

Przedmiot wprowadzający studentów w zagadnienia sterowania procesem restytucji powysiłkowej sportowca za pomocą środków z zakresu masażu klasycznego i sportowego, hydroterapii, hydrokinezyterapii i innych czynników fizykalnych. Student zostaje zapoznany teoretycznymi podstawami odnowy biologicznej, celami i zadaniami w poszczególnych okresach szkolenia sportowego oraz zasadami obowiązującymi w wspomaganiu wypoczynkowi. Praktycznie studenci wykonują poszczególne odmiany masaży sportowych, wybrane zabiegi z zakresu hydroterapii i termoterapii.