środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Podstawy dietetyki
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów kierunkowych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Biologicznych i Motorycznych Podstaw Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. M. Słowińska-Lisowska, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr inż. A. Broniecka, wykładowca,
dr inż. A. Książek, adiunkt,
prof. dr hab. M. Słowińska-Lisowska, prof. zw.,
dr inż. A. Zagrodna, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 - zdobywanie podstawowej wiedzy z zakresu żywienia sportowca

C2 - zrozumienie roli pożywienia w rozwoju i utrzymaniu czynności życiowych organizmu sportowca

C3 - poznanie zasad planowania żywienia dla zawodników różnych dyscyplin sportowych

Opis przedmiotu

Przedmiot jest realizowany w wymiarze 15 godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń. Przedmiot prowadzony jest w formie referatów, prezentacji multimedialnych i dyskusji. Tematyka przedmiotu  dotyczy zasad prawidłowego żywienia osób uprawiających sport, ze zwróceniem uwagi na żywienie w zależności od rodzaju uprawianej dyscypliny sportu oraz od intensywności obciążeń – w czasie treningu, zawodów i odnowy po wysiłku. Wykład ma za zadanie dostarczenie informacji na temat zasad żywienia sportowców, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb w zależności od uprawianej dyscypliny sportowej. Ćwiczenia mają na celu wykształcenie umiejętności określania zapotrzebowania energetycznego i na inne składniki w zależności od rodzaju i intensywności aktywności fizycznej.