środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Menedżer Sportu

Nazwa przedmiotu

Psychologia zarządzania


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 20.0 20.0 3.0
Suma 20.0 20.0 3.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Specjalność Menedżer Sportu

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Leśniewska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Leśniewska, adiunkt

Cel przedmiotu

1)  Przedstawienie wybranych elementów wiedzy psychologicznej i jej wartości dla biznesu.

2) Ukazanie praktycznego zastosowania zaprezentowanej wiedzy dla lepszego rozumienia uwarunkowań wewnątrzorganizacyjnych, sprawnego zarządzania oraz podnoszenia efektywności organizacji oraz pracowników.

Opis przedmiotu

Przedmiot Psychologia Biznesu integruje wiedzę z zakresu psychologii organizacji i pracy oraz psychologii zarządzania. Jego celem jest uświadomienie studentom, jakie czynniki determinują zachowanie człowieka w miejscu pracy oraz przybliżenie problemów związanych z zarządzaniem ludźmi w organizacjach. W części teoretycznej studenci zapoznają się z wybranymi kategoriami psychologicznymi, koncepcjami oraz najnowszymi wynikami badań, które ukazują zastosowanie wiedzy psychologicznej w zarządzaniu i organizacji pracy, w części praktycznej zajęć natomiast studenci pracują projektowo nad problemami organizacyjnymi i zarządczymi.