środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Metody regeneracji organizmu


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 --- --- ---
3 6 15.0 15.0 3.0
Suma 15.0 15.0 3.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Specjalność Menedżer Sportu

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Sportu Paraolimpijskiego

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Szafraniec, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Kochański, starszy wykładowca,
dr R. Szafraniec, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 – wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą regeneracji organizmu po wysiłku fizycznym

C2 – wyposażenie studentów w umiejętność zastosowania wybranych metod regeneracyjnych z zakresu wodolecznictwa

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów i ćwiczeń. Podczas wykładów studentom zostanie przekazana wiedza na temat metod stosowanych w regeneracji organizmu po wysiłku fizycznym. Ćwiczenia będą miały charakter stricte praktyczny. Studenci będą uczyć się praktycznego wykonania wybranych zabiegów z zakresu wodolecznictwa stosowanych w procesie regeneracji organizmu po wysiłku fizycznym.